Børn og unge

Alkohol og andre uegnede produkter

Markedsføring af alkohol og uegnede produkter rettet mod børn og unge under 18 år er i strid med markedsføringslovens § 11.

Alkohol

Enhver form for omtale af alkohol er forbudt, hvis en reklame retter sig mod unge under 18 år. Forbuddet står i markedsføringslovens § 11, stk. 2, hvorefter handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år ikke direkte eller indirekte må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.

Det er ikke kun i strid med forbuddet, hvis en virksomhed retter sin markedsføring af alkohol som produkt mod børn og unge, men også hvor alkohol anvendes som virkemiddel og dermed indgår i markedsføringen af andre produkter rettet mod børn og unge.

Forbrugerombudsmanden prioriterer at behandle alle klager over markedsføring af alkohol over for børn og unge.

Uegnede produkter

Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må heller ikke omtale, henvise til eller vise billeder af produkter, som er uegnede for børn og unge under 18 år.

”Uegnede produkter” i markedsføringslovens § 11, stk. 2, omfatter fx:

  • Produkter, der er fysisk eller mentalt skadelige for børn og unge under 18 år.
  • Produkter, som ikke lovligt kan sælges til personer under 18 år, fx tatoveringer eller kosmetiske indgreb, hvor der gøres indgreb i hud og underhud, som fx fedtreduktioner, implantater, næsekirurgi, intimkirurgi, balleløft, produkter/ydelser, der injiceres som fx fillers eller botox, tandblegning og hårfjerning.
  • Produkter, der påvirker kroppen på uhensigtsmæssig vis.
  • Produkter, som frarådes af myndighederne til børn og unge under 18 år, fx solarier, energidrikke eller slankeprodukter.
  • Produkter af seksuel karakter mod betaling, eller ydelser, hvor samvær, der kan have en seksuel karakter, belønnes, herunder såkaldt sugardating.

Markedsføring "rettet mod børn og unge"

”Børn og unge” omfatter personer under 18 år.

Forbrugerombudsmanden foretager en vurdering af alle elementer i markedsføringen. Vi lægger bl.a. vægt på:

  • Alderen på den som reklamerer. Hvis den, der reklamerer, selv er under 18 år, vil vi som udgangspunkt også anse markedsføringen for at være rettet mod børn og unge.
  • Om der indgår børn i markedsføringen.
  • Markedsføring kan være ”rettet mod børn og unge”, selvom de fleste af f.eks. en influents følgere er over 18 år og markedsføringen derfor ikke ”primært” retter sig mod børn og unge. Det afgørende er ifølge lovens forarbejder, om en ”ikke ubetydelig del” af følgerne er under 18 år. ”En ubetydelig del” kan oversættes til ”uvæsentlig”, ”betydningsløs”, eller ”(meget) lille”. Forbrugerombudsmanden kan ikke fastsætte en generel procentdel af det samlede antal følgere, som følgerne under 18 år højst må udgøre for at være en ”ubetydelig del”. På de sociale medier, hvor der færdes mange personer under 18 år, skal der meget lidt til, før at markedsføringen (også) er rettet mod børn og unge.
  • Markedsføringens udformning og indhold. Markedsføring med udsagnet ”16+” er rettet mod personer under 18 år, medmindre personer under 18 år ikke kan se markedsføringen.
  • Om der anvendes et effektivt aldersfilter eller andre tekniske foranstaltninger for at sikre, at børn og unge ikke ser markedsføringen. Markedsføringen er ikke ”rettet mod børn og unge”, hvis forbrugeren f.eks. markedsfører produkter på en Facebook-side, hvor et aldersfilter indebærer, at personer under 18 år ikke kan se opslagene på Facebook-siden. Det afgørende er, om dine følgere under 18 år også kan se markedsføringen. Det vil ikke være et ”effektivt aldersfilter” at oplyse, at markedsføringen ”kun er til personer over 18 år”.

 

Relaterede sager

Se alle