Afgørelse

Sagsnummer
22/05173

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 81

Festival kunne være kontantfri i afgrænsede områder

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at en festivals campingområde ville være omfattet af undtagelsen til kontantreglen om midlertidige arrangementer i betalingslovens § 81, stk. 5.

En festival ønskede at være kontantfri i medfør af en ny undtagelse til kontantreglen om midlertidige arrangementer i betalingslovens § 81, stk. 5. Festivalen havde ud over selve festivalområdet et campingområde, hvor der lå en kiosk. Campingområdet var ligesom festivalområdet indhegnet, og adgang krævede festivalarmbånd.

Ifølge betalingslovens § 81, stk. 1, skal betalingsmodtagere som udgangspunkt tage imod betaling med kontanter, hvis de tager imod andre betalingsinstrumenter. Pligten til at tage imod kontanter gælder ikke for betalingsmodtagere, der indgår i festivaler, byfester og andre lignende arrangementer af midlertidig karakter. Sådanne arrangementer skal opfylde følgende betingelser for at være undtaget fra kontantreglen:

  • Arrangementet varer maksimalt 14 dage,
  • Arrangementet forekommer højst én gang årligt,
  • Arrangementet afholdes inden for et geografisk afgrænset område med adgangskontrol, og
  • Arrangøren skal forud for tilmelding til arrangementet tydeligt oplyse forbrugerne om, at der ikke kan betales med kontanter, eller, hvis arrangementet ikke kræver tilmelding, oplyse det tydeligt i markedsføringen af arrangementet.

Det fremgår af lovforarbejderne, at det afgørende for den tredje betingelse er, om der er fri offentlig adgang til området.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at campingområdet ville være et afgrænset område i bestemmelsens forstand, og at både festivalpladsen og campingområdet derfor var undtaget fra kontantreglen, såfremt de øvrige betingelser var opfyldt.

I vurderingen lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at campingpladsen var en del af festivalarrangementet, og at der ikke ville være fri offentlig adgang til campingpladsen, fordi deltagerne skulle vise festivalarmbånd og campingarmbånd for at få adgang til det indhegnede området.