Afgørelse

Sagsnummer
19/08072

Lovgivning

  • § 81

Kontant betaling i en selvbetjeningsbutik i et genbrugscenter

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en betalingsmodtager ikke var forpligtet til at modtage kontant betaling i en selvbetjeningsbutik. Der var tale om en betalingsløsning uden personlig betjening og uden personlig kontakt mellem forbrugeren og betalingsmodtageren.

En kommune spurgte Forbrugerombudsmanden om, en selvbetjeningsbutik i et genbrugscenter var forpligtet til at modtage kontant betaling.

Kommunen ville etablere en butik i et genbrugscenter, der skulle sælge materialer og genstande afleveret af borgere og virksomheder. Butikken skulle blive en del af et område, der også skulle benyttes til undervisning, lager og værksted.

Kommunen oplyste, at der ikke ville være bemanding af butikken, men at der ville være personale på lageret til at fylde varer på hylderne i butikken, sætte prisskilte på varerne og rydde op. Kommunen oplyste også, at personalet ikke ville have kundekontakt eller tage imod betaling.

Kommunen ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om selvbetjeningsbutikken udelukkende måtte tage imod betaling via MobilePay. I butikken ville der være et skilt med et MobilePay-nummer og en kort instruktion.

Idet personalet udelukkende skulle stå for at fylde varer på hylderne i butikken, sætte prisskilte på varerne og rydde op i tilknytning til salgsstedet, var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at personalets funktion ikke var at tage imod betaling.

Derudover var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at selvbetjeningsbutikken kunne fungere uden personlig betjening og uden personlig kontakt mellem forbrugeren og betalingsmodtageren, da forbrugeren skulle betale ved hjælp af sin egen mobiltelefon via MobilePay, og da der ville være et skilt med instruktion herom i butikken.

På denne baggrund vurderede Forbrugerombudsmanden, at butikken var et ubemandet selvbetjeningsmiljø, og at butikken derfor ikke ville være forpligtet til at tage imod kontanter, jf. betalingslovens § 81, stk. 2.