Afgørelse

Sagsnummer
18/11467

Lovgivning

  • 18

Ej fortrydelsesret på billetter til trampolinpark til bestemt dato

Forbrugerombudsmanden vurderede i en forhåndsbesked, at en virksom-heds salg af billetter til en trampolinpark til en bestemt dato var undtaget fra fortrydelsesrettens anvendelsesområde.

En virksomhed, der ville sælge billetter via nettet til en trampolinpark, ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om leveringen af deres tjenesteydelse ville være omfattet af forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12, hvorefter reglerne om fortrydelsesret ikke finder anvendelse for så vidt angår levering af bl.a. ”tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres”.

Virksomheden henviste til, at det fremgår af lovens forarbejder, at undtagelsen navnlig tager sigte på aktiviteter, der kan betegnes som rekreative, fx billetbestilling mv. til biograf- eller teaterforestillinger, til sportsstævner, koncerter eller lignende begivenheder.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at fordi adgangen til en trampolinpark falder ind under betegnelsen ”tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud”, og fordi købet af en billet på virksomhedens hjemmeside ville give adgang til trampolinparken på en bestemt dato, vil leveringen af tjenesteydelsen være undtaget fra fortrydelsesrettens anvendelsesområde, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.