Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • 1

Spørgsmål om optjente bonuspoint kunne slettes

Bonuspoint optjent i en filmklub er en fordring inden for formuerettens område, der består indtil den forældes efter forældelseslovens almindelige regler.

En erhvervsdrivende ville lukke sin musikklub. Medlemmerne af musikklubben havde i nogle tilfælde optjent bonuspoint i forbindelse med køb af musik i klubben. Disse point berettigede kunden til at købe CD’er til rabatpris eller til at modtage CD’er uden ekstra omkostninger.

Den erhvervsdrivende ønskede Forbrugerombudsmandens syn på, om virksomheden kunne afvikle de krav, kunderne havde ved at meddele kunden, at musikklubben ville blive lukket. Kunden ville herefter have 5 måneder til at indløse sine bonuspoint. Herefter ville websiden blive lukket.

Den erhvervsdrivende ønskede oplyst, om det ville være lovligt at afvise at indløse bonuspoint, der ikke var indløst inden de angivne 5 måneder.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at aftalen om brug af opsparede bonuspoint er bindende og den kan som udgangspunkt ikke ensidigt ændres af den ene part. Det var uoplyst, om der fandtes et vilkår i medlemsbetingelserne, der gav den ene part adgang til at ændre vilkårene, men Forbrugerombudsmanden fandt anledning til at bemærke, at et sådant vilkår efter omstændighederne kan være urimeligt.

Forbrugerombudsmanden udtalte endvidere, at de nævnte bonuspoint må anses for at være en fordring på formuerettens område, idet der er tale om en ret til at kræve en ydelse erlagt.

Sådanne fordringer bliver ved med at bestå indtil de falder væk som følge af forældelse. Forældelsesfristen er 3 år, jf. lov nr. 522 af 6. juni 2007 § 3, stk.1.

Det var på den baggrund Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den erhvervsdrivendes kunder havde ret til at gøre brug af opsparede bonuspoint i indtil 3 år efter, at de var tildelt. Den erhvervsdrivende kunne ikke ensidigt ændre denne ret.