Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/01185

Lovgivning

  • 1

Anvendelse af gavekort som markedsføringsforanstaltning

Når en virksomhed anvender gavekort i sin markedsføring, kan virksomheden blive ansvarlig direkte over for forbrugeren, hvis gavekortene ikke kan indløses.

I 2007 købte en række danske virksomheder fra et internationalt firma gavekort til bl.a. skønhedsbehandlinger, flyrejser, hotelophold og ferierejser, som de ville bruge i deres markedsføring. Gavekortene blev uddelt af virksomhederne i løbet af 2007, når forbrugerne eksempelvis købte en anden vare, tegnede et abonnement eller skaffede en ny kunde til virksomheden.

Gavekortene skulle indløses senest i foråret 2008, og i forbindelse med indløsningsfristens udløb blev Forbrugerombudsmanden efter medieomtale opmærksom på, at et stort antal forbrugere var kommet i klemme, fordi de havde problemer med at indløse deres gavekort. Den erhvervsdrivende, der havde solgt gavekortene til virksomhederne, reagerede nemlig i flere tilfælde ikke på forbrugernes henvendelser.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det ikke kunne udelukkes, at de forbrugere, der uden held havde forsøgt at få indløst deres gavekort, ville kunne rette et krav direkte mod de virksomheder, der havde anvendt gavekortene i deres markedsføring. Dette skyldtes bl.a., at det i flere tilfælde ikke klart fremgik, hvem der var ansvarlig for, at gavekortet kunne indløses.

Herved lagde Forbrugerombudsmanden vægt på den almindelige retsgrundsætning om kontrakters relativitet, hvoraf følger, at forbrugeren som udgangspunkt kun kan rette et krav mod den, der har påtaget sig at indfri gavekortet, samt det forhold, at dette udgangspunkt efter omstændighederne kan fraviges, hvor tredjemand enten har påtaget sig ansvaret for at indfrielsen af gavekortet (naturalopfyldelse) eller har handlet ansvarspådragende.

Virksomhederne oplyste, at de forbrugere, der havde henvendt sig, havde modtaget kompensation i form af enten ombytning til gavekort fra andre leverandører, mulighed for at opsige og få pengene retur, udlevering af andre produkter eller betaling af den ønskede rejse m.v.