Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/02669

Lovgivning

  • 1
  • 3

Markedsføring af tekstilmærket "Tiltro til tekstiler" (Øko-Tex-mærket)

Tekstilmærket ”Tiltro til tekstiler” blev også omtalt som Øko-Tex-mærket. Ved markedsføring til forbrugere må der ikke skabes tvivl om, at mærket udelukkende er en sundhedsmærkning af tekstiler og ikke en økologisk tekstil- eller miljømærkning. Mærket skulle udskiftes med det nyere Oeko-Tex®-mærke, som næppe kan anses for vildledende.

Ordningen bag mærket ”Tiltro til tekstiler” blev i Danmark kaldt Øko-Tex. Derfor omtaltes tekstilmærket også som Øko-Tex-mærket. Teknolo-gisk Institut administrerede den internationale standard med den danske betegnelse Øko-Tex Standard 100, som indeholdt de generelle betingelser og de produktspecifikke krav for at kunne opnå tilladelse til mærkning.

Det blev antaget, at en forbruger umiddelbart ville opfatte Øko-Tex som en forkortelse for økologiske tekstiler, men ordningen stillede ikke krav om økologiske fibre.

Der var fra 1. april 2010 indført en forenkling af mærket bl.a. med indfø-relse af stavemåden Oeko-Tex® både i mærket og som navn på Standard 100. Herefter havde det danske mærke teksten:
Tiltro til Tekstiler – Testet for sundhedsskadelige stoffer efter Oeko-Tex® Standard 100”, ligesom det indeholdt oplysning om certificeringsnummer og institutnavn (DTI Danmark).

Mærknings- eller certificeringsordninger kan anvendes i markedsføringen, forudsat at forbrugerne ikke bliver vildledt om indholdet af ordningen. Forbrugerombudsmanden fandt, at mærket med det nye indhold næppe kunne anses for vildledende. Men hvis der i tilknytning til mærket skete en yderligere markedsføring, måtte denne ikke i den konkrete sammenhæng kunne vildlede gennemsnitsforbrugeren. Instituttet måtte på hjemmesiden forklare korrekt og præcist om de egenskaber, de mærkede produkter havde og i den forbindelse forklare tydeligt om navn og stavemåde på standarden i Danmark.

Der burde tillige forklares om betegnelsen human-økologisk produkt-mærkning og herunder, at betegnelsen human-økologiske tekstilvarer ikke betyder, at tekstilerne er produceret af økologiske fibre. Det måtte fremgå, at der udelukkende var tale om en sundhedsmærkning for teksti-ler og ikke økologiske eller miljømærkede tekstiler.

Generelt henstillede Forbrugerombudsmanden, at instituttet overvejede, om der i højere grad kunne anvendes betegnelsen Oeko-Tex® på hjemmesiden.

Instituttet tilrettede hjemmesiden efter Forbrugerombudsmandens tilkendegivelser samt informerede indehavere af Oeko-Tex®-certifikater, udstedt af Teknologisk Institut, om, at Øko-Tex-mærket skulle udskiftes med det nyere Oeko-Tex®-mærke, og at markedsføringen ikke måtte skabe tvivl om, at mærket udelukkende er en sundhedsmærkning af tekstiler. Betegnelsen ”Øko-Tex” skulle ved markedsføringen over for forbrugere fremover i videst muligt omfang erstattes af ”Oeko-Tex®”.