Afgørelse

Sagsnummer
17/02414

Lovgivning

  • 6

Udeladelse af væsentlige oplysninger om internethastighed var vildledende

En bredbåndsudbyder tilbød en meget høj bredbåndshastighed, men kun ganske få kunne modtage så hurtig en forbindelse. Dette var ikke tydeligt oplyst i markedsføringen. Forbrugerombudsmanden fandt derfor markedsføringen vildledende og indskærpede, at virksomheden skulle ændre sin markedsføring.

En bredbåndsudbyder markedsførte sit fiberbredbånd med angivelsen: ”Du kan få Danmarks hurtigste internetforbindelse. Hele 1000 Mbit den ene vej og 1000 Mbit den anden”.

Udbyderen kunne levere den oplyste hastighed ”til stikket”, men det var kun muligt at modtage den markedsførte datahastighed på 1000 Mbit/s ved brug af særligt udstyr og under særlige forhold. Med den nuværende teknologiske udvikling kunne forbrugerne derfor i praksis ikke modtage – og dermed anvende – den markedsførte hastighed.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at hastigheden på en internettilslutning måtte antages at indgå som et væsentligt beslutningsparameter i en forbrugers købsovervejelser vedr. det pågældende produkt. Det var derfor en væsentlig oplysning, at den markedsførte hastighed kun kunne opnås under særlige omstændigheder, og en udeladelse af oplysninger herom kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitforbrugeren.  Oplysningen var ikke givet klart og tydeligt på bredbåndsudbyderens hjemmeside, hvorfor Forbrugerombudsmanden fandt markedsføringen vildledende og i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1 og 2, sammenholdt med § 8.

Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor, at bredbåndsudbyderen tydeligt og udtrykkeligt skulle oplyse de væsentlige forbehold i forhold til udsagnet om upload/download hastigheden på 1000 Mbit.

Bredbåndsudbyderen tilrettede efterfølgende sin markedsføring.