Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2005-1141/5-84

Lovgivning

  • 6

Aktiv framelding

Det er lovligt, at en erhvervsdrivende sender breve ud til private personer om, at de fremover vil modtage markedsføring fra forskellige erhvervsdrivende, med mindre de aktivt framelder sig dette. Dette gælder dog kun, hvis modtagerne ikke allerede er tilmeldt den såkaldte ”Robinsonliste”.

Forbrugerombudsmanden modtog i foråret 2005 en række henvendelser fra personer, som klagede over, at en virksomhed udsendte personligt adresserede breve, hvori det stod anført, at hvis man ikke aktivt frameldte sig, ville man modtage reklamemateriale fra forskellige navngivne virksomheder.

Forbrugerombudsmanden udtalte efter en gennemgang af materialet, at en erhvervsdrivende som udgangspunkt godt må sende personligt adresserede breve og reklamer til fysiske personer, uden at modtagerne har anmodet herom eller på anden måde har samtykket i modtagelsen, jf. markedsføringslovens § 6a, stk. 3 og 5, [nu § 6].

Fysiske personer kan imidlertid frabede sig sådanne direkte henvendelser. Det kan gøres enten konkret ved at meddele den erhvervsdrivende dette eller generelt ved at meddele CPR-registeret i bopælskommunen, at man ikke ønsker henvendelser i reklameøjemed. CPR udarbejder herefter hvert kvartal en liste over de personer, der har frabedt sig direkte markedsføring. Listen kaldes også ”Robinsonlisten”.

Erhvervsdrivende har pligt til at konsultere den seneste fortegnelse fra CPR, inden der udsendes personligt adresseret post, dvs. at den erhvervsdrivende er forpligtet til at opdatere sine adressekartoteker fire gange om året.

Såfremt man benytter sig af muligheden for at frabede sig at modtage reklamemateriale, vil selskabet ikke længere lovligt kunne fremsende dette. Det gælder, uanset om man har undladt at benytte sig af den i brevet beskrevne adgang til at frabede sig at modtage reklamemateriale. Baggrunden herfor er, at det kræver et ”aktivt samtykke” – og ikke blot en ”passiv accept” – at fremsende reklamemateriale til personer, der er tilmeldt ”Robinsonlisten”. (2005-1141/5-84)