Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/16479

Lovgivning

  • 6 8
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Erhvervsdrivende brugte privatpersoner til dørsalg

En fibernetudbyder gjorde brug af private ildsjæle til at reklamere for selskabets produkter. Ildsjælene blev opfordret til at kontakte deres naboer, men de blev ikke instrueret om, at der ikke måtte foretages dørsalg. Den erhvervsdrivende var strafferetligt ansvarlig for de ulovlige henvendelser.

Et dagblad henledte Forbrugerombudsmandens opmærksomhed på, at såkaldte ildsjæle bankede på hos privatpersoner for at reklamere for fibernet og indhente samtykke til, at fibernetudbyderen kunne ringe dem op.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til fibernetudbyderen, der oplyste, at udbyderen over en periode på ca. 2 år havde indgået aftaler med såkaldte ildsjæle eller ambassadører fra foreninger og lignende om, at ildsjælene skulle sprede budskabet om fibernet og indhente samtykke fra deres naboer til, at fibernetudbyderen kunne ringe dem op.

Udbyderen tilbød til gengæld herfor, at der efter foreningens valg tilfaldt et bestemt projekt eller et bestemt formål et beløb på 750 kr. for hver fibernetaftale, der inden for en nærmere angivet periode blev indgået i et område, som var blevet tildelt foreningen. Udbetalingen forudsatte dog, at en tilstrækkelig stor procentdel af husstandene i det pågældende område indgik aftale om fibernet.

Ildsjælene blev på møder orienteret om fordelene ved fibernet og blev opfordret til at sprede budskabet i området. Fibernetudbyderen opfordrede ikke udtrykkeligt ildsjælene til at rette personlig henvendelse til naboerne på bopælen, men projektet lagde efter Forbrugerombudsmandens opfattelse op til, at det kunne ske, fordi ildsjælene blev opfordret til at kontakte naboer og fortælle om mulighederne med fibernet.

Samtidig fremgik det af en artikel på udbyderens hjemmeside, hvor man kunne tilmelde sig som ildsjæl, at ”en meget overbevisende” ambassadør var ude og tale med naboer og andre. En anden ambassadør fortalte på hjemmesiden: ”Det fungerede virkeligt udmærket med fiberambassadører, der gik rundt i deres nærområde. Alle kontaktede deres naboer, og med 25 til 30 ambassadører kom vi jo hurtigt ud til området. Vi er endt med 60 % tilslutning.”

Forbrugerombudsmanden kunne ikke fastslå i hvor mange tilfælde, der var sket ulovligt dørsalg, men udbyderen erkendte, at det var sket i op til 100 tilfælde. Sagen er afsluttet ved, at udbyderen vedtog en bøde på 100.000 kr. og ændrede sin markedsføring, således at de private ildsjæle nøje blev instrueret om, hvordan henvendelser til forbrugere lovligt kan ske, og hvordan man ikke må henvende sig til forbrugere.