Sag


18/04686

  • 5
  • 6

Det er vildledende at markedsføre solarielys som sundt

Det var i strid med markedsføringslovens forbud mod vildledende markedsføring, at en virksomhed markedsførte solarielys som sundhedsgavnligt uden samtidig tydeligt at fremhæve de negative følgevirkninger, der er forbundet med anvendelsen af solarier.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over en virksomheds markedsføring af solarielys som værende sundhedsgavnligt. Det fremgik af virksomhedens hjemmeside, at solarielys er livsnødvendigt, at det kan have gavnlige effekter ved fornuftig brug samt at det nedsætter risikoen for visse typer af kræft.

Sundhedsstyrelsen har udtalt, at brugen af solarier øger risikoen for hudkræft, og at der ikke er videnskabelig dokumentation for, at det gavner sundheden.

Forbrugerombudsmanden vurderede på den baggrund, at virksomheden havde handlet i strid med markedsføringslovens forbud mod vildledende markedsføring i § 5, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2 og § 6, stk. 1 sammenholdt med § 8, stk. 1, idet virksomheden ikke tydeligt havde oplyst om de negative følgevirkninger ved brug af solarier.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det er væsentligt for forbrugerne, at blive oplyst om de risici, der er forbundet med anvendelsen af solarier. Det gælder særligt, når en virksomhed vælger at fremhæve positive sundhedsmæssige egenskaber ved solarielys. Forbrugerne vil ellers kunne få det indtryk, at anvendelsen af solarier alene er forbundet med positive følgevirkninger, og dermed træffe beslutningen om at anvende solarier på et vildledende grundlag. 

Virksomheden informerede Forbrugerombudsmanden om, at det vildledende indhold var blevet fjernet fra hjemmesiden, og Forbrugerombudsmanden afsluttede derefter sagen med en indskærpelse af reglerne over for virksomheden.