Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/02841

Lovgivning

  • 3

Dom i sag om abonnementsfælde

Oplysninger var urigtige og opbygning af en kampagne var vildledende, idet fokus var på, at forbrugeren kunne få et gavekort til 5 kroner, mens oplysningen om, at forbrugeren samtidig indgik en aftale om et løbende abonnement var mindre tydelig. Den erhvervsdrivende blev idømt en bøde på 60.000 kr.

En erhvervsdrivende anførte i en kampagne på nettet med store iøjnefaldende bogstaver:

”Hey Shoe lover få et gavekort på 200 kr. til onlineshopping”. Lidt ude til højre i skærmbilledet var det med lige så store bogstaver anført: ”kun 5 kr.” Oven over var navnet på en kæde, der sælger sko anført. Teksten var ledsaget af et modelfoto, der kunne ligne en reklame for sko.

Øverst i skærmbillede stod der med små bogstaver: ”Denne kampagne udbydes af [den erhvervsdrivendes navn] – optjen point og shop gratis”

Lige under tilbuddet om et gavekort var der et felt, der skulle udfyldes med e-mailadresse for at man kunne komme videre. Endvidere var der en checkboks med teksten ”Jeg er 18 år og accepterer betingelserne.” Der var et link herfra til betingelserne.

Et stykke under dette stod der: ”[den erhvervsdrivende navn] tilbyder et gavekort til [sko-kædens navn]” og lige under dette stod der med små bogstaver: ”Prøv et VIP-medlemskab hos”[den erhvervsdrivendes navn] og få point til at indløse til et gavekort i vores webshop – kvit og frit. Netop nu kan du som nyt medlem få gavekortet til 5 kr.”

Scrollede man ned i bunden af skærmen var der ni afsnit, hvor der var forskellige oplysninger om den erhvervsdrivende. I 7. afsnit var overskriften ”Binder jeg mig til noget” og svaret startes med ”Nej, der er ingen bindingsperiode”.

I 8. afsnit var overskriften ”Hvad koster det” og svaret var ”Prisen for 5 dages medlemskab er 5 kr. Herefter hæves løbende for 30 dages medlemskab 270 kr….”

I abonnementsbetingelserne var det i 5. afsnit anført, at forbrugeren ved sin tilmelding accepterede at den erhvervsdrivende måtte trække 5 kr. for et VIP 100 medlemskab. I 7. afsnit stod der ikke særligt fremhævet måde: ”Efter prøveperioden vil dit VIP-medlemskab automatisk blive fornyet, medmindre du har opsagt det. Vi vil herefter trække 270 kr. hver 30. dag…”

I selve bestillingsvinduet, hvor kortoplysninger skulle indtastes stod der øverst ”din pris 5 kr.”

Nede under felterne til angivelse af betalingskortoplysninger var anført: ”Husk, at dit VIP medlemskab kører som et abonnement. Hvis du ikke opsiger indenfor prøveperioden, bliver det ved udløbsdatoen automatisk genfornyet til fuld pris.”

Retten udtalte, at som den erhvervsdrivendes kampagne var opsat, kunne tekst og billede give kunden den opfattelse, at hovedformålet med reklamen var at henlede opmærksomheden på [skokædens virksomhed]. Reklamen gav indtryk af, at man kunne få et gavekort for 5 kr. og et VIP medlemskab kvit og frit. Disse oplysninger var fremhævet med store typer og delvist i farver. Oplysningen om, at prisen for 5 måneders VIP-medlemskab var 5 kr., og at der derefter automatisk blev hævet 270 kr. om måneden, med mindre man forinden havde opsagt medlemsskabet, fremtrådte nederst på siden, mellem en række andre oplysninger og sidst i teksten.

Endvidere var oplysningen om, at det var gratis at handle og at man ikke bandt sig til noget, anbragt i teksten før oplysningen om, at man aktivt skulle opsige abonnementet for at undgå den løbende betaling. Under disse omstændigheder fandt retten, at den erhvervsdrivendes markedsføring var egnet til at vildlede forbrugerne, idet den erhvervsdrivende havde anvendt vildledende og urigtige oplysninger.

Straffen blev fastsat til en bøde på 60.000 kr