Sag


19/11191

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Ulovligt at kunder skulle acceptere ikke-nødvendige cookies for at få adgang til ”min side”

Det var i strid med god markedsføringsskik, at en elhandelsvirksomheds kunder kun kunne få adgang til deres ”egen side” på virksomhedens hjemmeside, hvis de accepterede ikke-nødvendige cookies.

En elhandelsvirksomhed havde sat sin hjemmeside op således, at kunder kun kunne få adgang til deres konto på virksomhedens hjemmeside, hvis de accepterede virksomhedens cookiepolitik. På siden kunne kunderne finde oplysninger om deres aftaleforhold, faktisk målt forbrug mv.

Cookiepolitikken bestemte, at virksomheden ved kundernes besøg på hjemmesiden gemte 12 ”nødvendige” cookies og 54 ”ikke-nødvendige” cookies (fx markedsføringscookies).

Elhandelsvirksomheder var på det pågældende tidspunkt forpligtet til at give slutkunder let adgang til supplerende oplysninger om hidtidigt forbrug efter den dagældende elfaktureringsbekendtgørelses § 6, som i øvrigt nu er videreført i § 6 i den nugældende energioplysningsbekendtgørelse.

Forbrugerombudsmanden udtalte på den baggrund, at det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse følger af god skik efter markedsføringslovens § 3, at virksomheder skal give forbrugere adgang til nødvendige oplysninger om forbrugernes aftaler, fx oplysninger om faktisk målt forbrug i aftaler om levering af el, uden at forbrugerne skal betale for det. Dette gælder, uanset om betalingen sker i form af penge eller data. Derfor havde elhandelsvirksomheden tilsidesat markedsføringslovens § 3 ved at kræve, at kunder skulle acceptere ikke-nødvendige cookies på hjemmesiden for at få adgang til deres konto.

Da virksomheden efter korrespondancen med Forbrugerombudsmanden ændrede cookiepolitikken, så kunder kun skulle acceptere ”nødvendige” cookies for at få adgang til hjemmesiden, besluttede Forbrugerombudsmanden at afslutte sagen uden at foretage sig yderligere.