Sag


20/06596

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Varehuskæde måtte ikke trække beløb, før varerne var overleveret til fragtfirma eller afhentet ved ”klik-og-hent”

En stor varehuskæde havde et betalingssystem, der var indrettet, så pengene automatisk blev trukket på forbrugernes konto senest 24 timer efter et køb, hvis varen blev sendt fra de enkelte varehuses egne lagre og ikke varehuskædens centrallager, eller hvis kunden havde valgt ”klik-og-hent”.

Som udgangspunkt skal en vare være overleveret til et fragtfirma eller udleveret til kunden, før pengene må trækkes fra kundens konto.

Hvis den erhvervsdrivende trækker beløbet før afsendelsestidspunktet, og der ikke udtrykkeligt er aftalt forudbetaling, kan der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være tale om en overtrædelse af markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmandens praksis skal ses i lyset af købelovens samtidighedsgrundsætning, hvoraf det følger, at køberen skal betale for en vare, når denne leveres.

Det fremgår også af pkt. 6.5.5. i de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet fra 2015, at betaling for varer og tjenesteydelser normalt ikke bør ske, før varen er afsendt.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at varehuskæden handlede i strid med markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik ved at have et betalingssystem, der trak pengene før afsendelse eller afhentning.

Varehuskæden oplyste til Forbrugerombudsmanden, at de ændrer betalingssystemet, så pengene først trækkes, når varen bliver afsendt eller udleveret til kunden selv ved ”klik-og-hent”.