Sag


18/05360

  • Generisk

Bøde på 200.000 kr. for at reklamere for tobakspastiller

Tobaksproducent vedtog en bøde på 200.000 kr. for at have reklameret for tobakspastiller på sin hjemmeside og Facebook-side samt ved brug af spørgeskemaundersøgelser.

En tobaksproducent, der producerede tobakspastiller, reklamerede for tobakspastillerne på sin hjemmeside, Facebook-side og gennem virksomhedens egne spørgeskemaundersøgelser på Facebook.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at reklamerne var i strid med tobaksreklameloven, hvorefter alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt, jf. lovens § 3, stk. 1.

Ifølge tobaksreklamelovens § 2, stk. 1, er reklame defineret som ”Enhver handling i erhvervsøjemed, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer.”

Det er i strid med tobaksreklameloven at fremhæve, anprise eller på anden måde promovere tobaksvarer ved salgsfremmende udsagn eller lignende.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden i marts 2019, og i december 2019 vedtog tobaksproducenten en bøde på 200.000 kr. for de ulovlige reklamer.

Virksomhedens markedsføring fandt sted i en periode fra 2017 til 2019.