Sag

Opdateret


08/00156, 2004-1182/5

  • Generisk

Tobaksproducent hæver anken til Højesteret

Procesbevillingsnævnet gav i slutningen af 2007 et selskab tilladelse til at anke en dom for overtrædelse af tobaksreklameloven til Højesteret. Selskabet hævede i 2008 anken.

Procesbevillingsnævnet gav i slutningen af 2007 et selskab tilladelse til at anke en dom for overtrædelse af tobaksreklameloven til Højesteret. Selskabet hævede i 2008 anken, således at selskabet tager Østre Landsrets dom af 7. marts 2007 til efterretning.

Omtale af dommen kan findes i Forbrugerjura 2007 afsnit 4.1