Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1994-4042/5-327

Lovgivning

  • 1

"Postordrechikane"

Forbrugerombudsmanden formulerer her sine råd til forbrugere, der udsættes for ”postordrechikane”, hvor andre bestiller varer eller ydelser i en persons navn.

Forbrugerombudsmanden får med jævne mellemrum henvendelse fra personer, som uden at have foretaget bestilling, får tilsendt varer, ofte i større mængder. Baggrunden er chikane fra ukendte personer, som foretager bestillinger af varer i andres navn ved at udfylde kuponer i kuponhæfter, som husstandsomdeles i hele landet flere gange om året.

Forbrugerombudsmanden oplyser disse personer om, at de kan ringe til udgiverne af postoredrehæfterne og komme på en fravalgsliste. Optagelsen på listen medfører, at den pågældende ikke fremtidig modtager varer fra de tilsluttede postordrefirmaer.

Mange af de personer, der henvender sig er i tvivl om, hvordan de konkret skal forholde sig med de modtagne varer.

Der er i lovgivningen ikke fastsat præcise regler for, hvorledes modtagerne af varerne skal forholde sig i sådanne situationer. Det må dog ud fra almindelige retsgrundsætninger antages, at modtageren bør reklamere overfor afsenderen af varen. Af bevismæssige grunde bør reklamationen altid ske skriftligt. Modtageren af varen bør derudover i loyalt omfang medvirke til, at afsenderen af varen får varen retur, forudsat, at returneringen kan ske uden væsentlig ulempe og uden omkostninger for modtageren. F.eks. vil det for en del mennesker ikke være forbundet med større besvær næste gang de går på posthuset at tage en bogpakke med, som de har fået ved en fejltagelse. Omvendt vil det være urimeligt, hvis forbrugeren skal bringe en uhandy og/eller en tung genstand til posthuset. I disse tilfælde må den erhvervsdrivende selv hente varen.

Såfremt modtageren af varen efter en reklamation modtager rykkere fra inkassofirmaer eller advokater er modtageren stadig ikke bundet af aftalen. Der er i disse tilfælde typisk tale om fejl, da det pågældende postordrefirma allerede ved reklamationen burde standse inkassoproceduren. Fejlen bør af modtageren rettes ved telefonisk eller skriftlig reklamation. Såfremt der senere sker indkaldelse til retten, er det absolut påkrævet at modtageren møder op og oplyser, at vedkommende aldrig har bestilt pågældende vare. (1994-4042/5-327)