Alle emner

Forbud mod vildledning

En af grundstenene i markedsføringsloven er, at virksomheder ikke må bruge vildledende eller urigtige oplysninger i markedsføringen eller udelade oplysninger, der er væsentlige for forbrugeren. Oplysninger må heller ikke skjules eller præsenteres på en uhensigtsmæssig måde i markedsføringen. Det følger af markedsføringslovens §§ 5 og 6.

 • Priser og besparelsesudsagn

  Virksomheder skal give korrekte prisoplysninger, fordi prisen er et væsentligt parameter, når forbrugerne skal sammenligne produkter og for at sikre fair konkurrence mellem virksomhederne.

  Læs: Priser og besparelsesudsagn

 • Miljømæssige og etiske udsagn i markedsføringen

  Virksomheder, der fremhæver sig selv eller deres produkter som særligt etisk korrekte eller mindre skadelige for miljøet end andre, skal kunne dokumentere, at det er rigtigt. Det følger af markedsføringsloven.

  Læs: Etiske og miljømæssige udsagn i markedsføringen

 • Personaliserede priser

  Hvis en virksomhed bruger profilering til at vise forskellige priser til forskellige forbrugere, skal virksomheden oplyse om det. Ellers kan det være vildledende og dermed i strid med markedsføringsloven § 5 og § 6.

  Læs: Personaliserede priser

 • Brugeranmeldelse

  Mange forbrugere tjekker brugeranmeldelserne på nettet for den butik eller det hotel mv., som de overvejer at indgå aftale med, før de beslutter sig. Det er derfor vigtigt, at forbrugerne kan stole på anmeldelserne.

  Læs: Brugeranmeldelse

 • Udsagn om garanti, autorisation mv.

  Virksomheder må ikke give vildledende eller urigtige oplysninger om erklæringer eller symboler som direkte eller indirekte støtter eller godkender den erhvervsdrivende eller dennes produkter. Det følger af markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 4.

  Læs: Udsagn om garanti, autorisation mv.

 • Aggressiv markedsføring

  Virksomheder må ikke benytte chikane, ulovlig tvang, vold eller utilbørlig påvirkning, der er egnet til væsentligt at indskrænke forbrugerens valgfrihed i forbindelse med et produkt. Det følger af markedsføringslovens § 7.

  Læs: Aggressiv markedsføring

 • Helbreds- og sundhedsudsagn

  Virksomheder skal kunne dokumentere rigtigheden af de sundhedsegenskaber, der oplyses i markedsføringen.

  Læs: Helbreds- og sundhedsudsagn

 • Sikkerhedsudsagn

  Forbrugerombudsmanden behandler også sager, der vedrører sikkerhedsudsagn.

  Læs: Sikkerhedsudsagn

 • Udeladelse af væsentlige oplysninger om indsamling af data

  Erhvervsdrivende må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde. Det følger af markedsføringslovens § 6.

  Læs: Udeladelse af væsentlige oplysninger om indsamling af data

Lovgivning og høringssvar

Her finder du henvisninger til relevant lovgivning og udvalgte høringssvar fra Forbrugerombudsmanden.

Gå til Lovgivning og høringssvar

Kontakt

Både som forbruger og virksomhed er du velkommen til at kontakte os ved at benytte vores kontaktformularer.

Se kontaktoplysninger