Om os

Internationalt samarbejde

Forbrugerombudsmanden prioriterer internationale samarbejdsrelationer højt. Det er en vigtig inspirationskilde at udveksle erfaringer og oplysninger med kollegaer i andre lande.

Nordisk samarbejde

Den danske forbrugerombudsmand arbejder tæt sammen med sine nordiske kolleger om at koordinere praksis og skabe ens vilkår for virksomheder, der agerer på det nordiske marked. 

EU

Flere og flere regler på det forbrugerpolitiske område gælder i hele EU. Forbrugerombudsmanden deltager i et EU-samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelsen af europæisk forbrugerbeskyttelseslovgivning, som blev sat i værk gennem Forordningen for Forbrugerbeskyttelse. I praksis indebærer forordningen, at hvis en virksomhed fra et andet EU-land - fx Frankrig - overtræder de danske forbrugeretlige regler, kan Forbrugerombudsmanden bede den tilsvarende myndighed i Frankrig om at bringe overtrædelsen til ophør. Omvendt skal Forbrugerombudsmanden bringe overtrædelsen til ophør, hvis et dansk firma overtræder lovgivningen i Frankrig. Dette samarbejde kaldes CPC-samarbejdet (Consumer Protection Cooperation). Forordningen er siden blevet revideret, og den nye forordning finder anvendelse fra 17. januar 2020 (2017/2394 af 12. december 2017).

ICPEN

I lyset af, at verden bliver mere og mere grænseløs, og særligt med udgangspunkt i internettets globale karakter, deltager Forbrugerombudsmanden i det internationale samarbejde med forbrugermyndigheder globalt. I ICPEN-netværket (International Consumer Protection and Enforcement Network) arbejder man på flere projekter, som skal gøre det lettere at gribe ind over for virksomheder, der markedsfører sig ulovligt på tværs af grænser. Netværket består af forbrugermyndigheder i 71 lande, herunder de nordiske lande, USA, Canada, Australien og de fleste europæiske lande.

Gå til icpen.org

Gå til econsumer.gov

OECD

Forbrugerombudsmanden er i OECD-regi udpeget som koordinator og kontaktperson for Danmark i relation til OECD’s retningslinjer om beskyttelse af forbrugerne for vildledende og bedragerisk markedsadfærd over grænserne (”Cross-Border Fraud Guidelines”).

Gå til oecd.org