Kontakt

Klag over spam

Uanset om du er forbruger eller virksomhed, kan du henvende dig, hvis du uanmodet har modtaget henvendelser via mail eller sms.

Spam

Det er spam, når du elektronisk modtager henvendelser med markedsføring fra virksomheder, som du ikke har givet tilladelse til at kontakte dig. Der er tale om spam (i lovens forstand), hvis henvendelsen indeholder følgende elementer:

  • Henvendelsen er sendt ud af en virksomhed
  • Henvendelsen er sendt via ”elektronisk post”, fx mail, sms og visse henvendelser på de sociale medier
  • Henvendelsen indeholder markedsføring (reklame)
  • Du har ikke sagt ja tak til at modtage markedsføring fra virksomheden

Phising og smishing

Falske mails og sms'er kaldes phishing og smishing. Det er metoder, som kriminelle bruger til at franarre dig dine personlige oplysninger fx betalingskortoplysninger.

Læs mere om falske mails og sms'er på sikkerdigital.dk

Anmeld andre falske e-mails, SMS eller telefonopkald (phising og smishing) til politiet.

Uanset om du er forbruger eller virksomhed, kan du klage til Forbrugerombudsmanden, hvis du har modtaget markedsføring via mail, sms eller anden elektronisk post, som du ikke har bedt om.

Du kan ikke klage over virus eller phishing. Mange oplever at få henvendelser fra personer, der udgiver sig for at være fra fx SKAT eller Visa. Disse henvendelser vil ofte forsøge at lokke personlige oplysninger som kontonummer eller cpr-nummer ud af modtageren. Modtager du sådanne henvendelser, skal du henvende dig til politiet, da der i de fleste tilfælde vil være tale om bedrageri. Det samme gælder de såkaldte Nigeria-breve.

Anmeld andre falske e-mails, SMS eller telefonopkald (phising og smishing) til politiet.

Spam via e-mail:

Du kan klage over spam ved at videresende spamhenvendelsen direkte til os. Du vil derefter modtage et autosvar, hvori du finder et link til en klageformular. Her vil vi gerne have, at du uddyber din klage og sender os de oplysninger, vi har brug for. I klageformularen kan du kun klage over én virksomhed ad gangen.

Spam via anden elektronisk post end e-mail (fx sms, privatbeskeder på sociale medier):

Du kan klage over spam sendt via andet end e-mail ved at sende en e-mail, hvori du har et billede af henvendelsen fx et skærmbillede. Du vil derefter modtage et autosvar, hvori du finder et link til en klageformular. Her vil vi gerne have, at du uddyber din klage og sender os de oplysninger, vi har brug for. I klageformularen kan du kun klage over én virksomhed ad gangen.

Sådan sender du:

Hvis virksomheden, der bliver markedsført i spamhenvendelsen, er etableret i Danmark, skal du videresende spamhenvendelsen til dansk@spamklage.dk

Hvis virksomheden, der bliver markedsført i spamhenvendelsen, er etableret uden for Danmark, skal du videresende spamhenvendelsen i int@spamklage.dk

Bemærk at det ikke er muligt at sende mails over 3 MB. Hvis din mail fylder mere end 3 MB, skal den komprimeres til mindre MB, før den sendes.

Hvis du vælger at klage til Forbrugerombudsmanden, skal du være opmærksom på, at dine oplysninger registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogle rettigheder i forbindelse med vores sagsbehandling.

Du kan læse mere om dine rettigheder via 'Dine personoplysninger'

Forbrugerombudsmanden modtager cirka 20.000 spamklager om året. Medarbejdere hos Forbrugerombudsmanden gennemgår løbende spampostkasserne med henblik på at tage sager op.

Vi har af ressourcemæssige årsager desværre ikke mulighed for at tage alle sager op til behandling. De klager, vi modtager, giver os imidlertid meget bedre muligheder for at gribe ind over for de groveste tilfælde. Vi kan desværre ikke give alle klagere et individuelt svar.

Når vi tager en sag op over for en virksomhed, vil vi ud fra en konkret vurdering tage stilling til, om Forbrugerombudsmanden skal indgive politianmeldelse med henblik på at få virksomheden idømt en bøde, eller om der skal ske andre tiltag.

Hvis du vælger at kontakte Forbrugerombudsmanden, skal du være opmærksom på, at dine oplysninger registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogle rettigheder i forbindelse med vores sagsbehandling.

Læs om dine rettigheder under 'Dine personoplysninger'