Om os

Om Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, især ud fra hensynet til forbrugerne.

Tilsyn med markedsføring og forbrugerbeskyttende regler

Tilsynet bygger på markedsføringslovens forhandlingsprincip. Kan der ikke opnås et tilfredsstillende resultat ved forhandling med den erhvervsdrivende, kan Forbrugerombudsmanden gå rettens vej.

Ved alvorlige overtrædelser af den forbrugerbeskyttende lovgivning, der er strafbar, behandler Forbrugerombudsmanden sager med henblik på en strafferetlig sanktionering.  

Vi tilstræber et sagligt, troværdigt og effektivt tilsyn, som både forbrugere og erhvervsliv kan have tillid til og respekt for.

Tilsynet er baseret på information, dialog og samarbejde samt effektiv håndhævelser. Der lægges vægt på grundighed og kvalitet i arbejdet. 

Forbrugerombudsmandsinstitutionen påbegyndte sit arbejde i 1975 for at føre tilsyn med markedsføringsloven, der blev vedtaget i 1974. Siden er også anden lovgivning kommet under institutionens tilsyn. I dag fører Forbrugerombudsmanden tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven, e-handelsloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning samt med en række forbrugerbeskyttende regler i betalingsloven og lov om tjenesteydelser i det indre marked. Forbrugerombudsmanden har også særlige beføjelser på det finansielle område.

Forbrugerombudsmanden udnævnes af Erhvervsministeren, men Forbrugerombudsmanden er uafhængig i sine aktiviteter. 

Læs bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed her

God markedsføringsskik

Markedsføring dækker over en virksomheds aktiviteter i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser. Når en virksomhed annoncerer, reklamerer, brander sig eller giver forbrugere rådgivning om virksomhedens produkter, er det markedsføring.

Virksomheder skal give en fair og rimelig behandling, altså udvise god markedsføringsskik. Det indebærer først og fremmest, at virksomheder skal overholde de forbrugerbeskyttende regler i markedsføringsloven og anden lovgivning.

Forbrugerombudsmanden fører via markedsføringslovens krav om overholdelse af god skik tilsyn med, at forbrugerbeskyttelsesregler i anden lovgivning bliver fulgt, herunder civilretlige regler i blandt andet købeloven, aftaleloven, kreditaftaleloven, forbrugeraftaleloven og renteloven. 

Dialog, samarbejde og information

Forbrugerombudsmanden lægger stor vægt på forebyggende information og vejledning om markedsføringsloven til de erhvervsdrivende ved løbende at udarbejde retningslinjer og vejledninger i samarbejde med erhvervs- og forbrugerorganisationer. Retningslinjer og vejledninger indeholder en fortolkning af de regler, der gælder på forskellige områder.

Derudover bidrager Forbrugerombudsmanden med udbredelse af kendskabet til reglerne og deres praksis gennem foredrag, kurser og lignende netværksaktiviteter.

Læs også om vores internationale samarbejde

Hvem er vi

Forbrugerombudsmanden består i dag af 3 kontorchefer og ca. 30 medarbejdere primært med juridisk baggrund samt studentermedhjælpere. Den fungerende Forbrugerombudsmand er cand. jur. Andreas Weidemann, der har haft stillingen siden 18. september 2023.

Vi er organiseret i tre sagsbehandlergrupper: et finansielt team med Jacob Linkis som kontorchef, et team med miljø, energi og uanmodede henvendelser med Karen Søndergaard som kontorchef og et team med fokus på generel markedsføring og formueret med Tanja Højrup som kontorchef.

Det er gratis at henvende sig til Forbrugerombudsmanden, hvad enten du er forbruger eller erhvervsdrivende. Vi modtager årligt mange henvendelser, og selvom vi ikke kan behandle alle klager, er henvendelserne vigtige til at prioritere fremtidige indsatsområder.

Se oversigt over medarbejdere