Kontakt

Klag over markedsføring

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med virksomheders overholdelse af markedsføringsloven, betalingsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Forbrugerombudsmanden har også særlige beføjelser på det finansielle område.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med virksomheders adfærd over for forbrugere. Eksempler på tilsyn med virksomheders adfærd:

  • Vildledende tilbud og reklamer på nettet, tv eller i trykte medier
  • Mangelfulde oplysninger på hjemmesider eller i butikker
  • Uanmodede telefonopkald
  • Urimelige vilkår i en abonnementsaftale eller låneaftale
  • Manglende kreditværdighedsvurdering ved optagelse af lån
  • Afvisning af at modtage kontant betaling
  • Hævning af beløb fra bankkonto uden samtykke
  • Ulovlige reklamer for tobaksprodukter eller omtale af alkohol i reklamer rettet mod mindreårige

Forbrugerombudsmanden vejleder ikke om dine rettigheder som forbruger eller virksomhed i forbindelse med køb og salg af varer og tjenesteydelser. Du kan hente gode råd om dine forbrugerrettigheder på den offentlige forbrugerportal forbrug.dk

Vil du vide mere om klagemuligheder over køb og salg af varer og tjenesteydelser, kan du læse mere på Nævnenes Hus’ hjemmeside

Du vil også kunne finde svar på ofte stillede spørgsmål om reglerne vedr. markedsføring, handel på internettet og betalingstjenester under ’Alle emner'

Hos Forbrugerombudsmanden behandler vi ikke klager over andre myndigheders sagsbehandling, afgørelser og behandling af borgerne.

Kontakt Folketingets Ombudsmand

Du kan klage over afvisning af kontanter ved at bruge vores klageformular.

Du skal til at starte med vælge muligheden "Jeg vil klager over en virksomheds markedsføring".

Herefter får du mulighed for at vælge, hvad du ønsker at klage over - i det her tilfælde skal du så vælge "Betalinger - fx misbrug af betalingskort, uberettigede hævninger, afvisning af kontanter mv." 

Du kan læse mere om emnet under "Kontantreglen"

Når du klager til Forbrugerombudsmanden, skal du som udgangspunkt oplyse navn, telefonnummer mv. Hvis Forbrugerombudsmanden tager klagen op over for virksomheden, har virksomheden som udgangspunkt ret til at se din klage, og ofte sender vi den til virksomhedens orientering. Men du kan naturligvis skrive en mail til os uden at oplyse dit navn og dine kontaktoplysninger.

Oplysninger om virksomheden

Du skal sørge for at have relevante oplysninger klar, fx virksomhedens CVR-nummer mv.

Dokumentation

Når du klager til Forbrugerombudsmanden har vi brug for, at du medsender dokumentation, hvor tidspunktet og datoen tydelig fremgår.

Dokumentation kan fx være screenshots og billeder, der er taget på din mobiltelefon eller din computer. 

Det er ikke nok kun at sende et link, da fx vilkår og priserne på en hjemmeside hurtigt kan ændre sig.

Filtyper

Der er begrænsning på filtype og filstørrelse.

Du kan vedhæfte PDF, billeder (.JPEG, .JPG, .PNG), lydfiler (.MP3) eller video (.MOV).

Det vil være en stor hjælp for sagsbehandleren, hvis du giver filerne et let genkendeligt navn.

Du kan vedhæfte filer, som er op til 50 MB store. Der kan tilføjes op til 20 filer. Filerne må tilsammen ikke fylde mere end 50 MB. Du kan med fordel samle de filer, du ønsker at vedhæfte, i den samme mappe på din enhed. Fylder dine filer mere end dette, kan du eftersende dine filer til os. Du kan i din kvittering for din indsendte formular se den mailadresse, du kan sende materialet til. Husk at referere til dit sagsnummer - gerne i emnefeltet.

Andet 

Det er ikke muligt at gemme formularen undervej.

Hvis du bruger MitID til at oprette formularen, bliver dine kontaktoplysninger udfyldt automatisk. Har du ikke MitID, eller ønsker du selv at udfylde dine kontaktoplysninger, kan du udfylde formularen uden MitID.

Formularen bliver kun indsendt, hvis du har klikket på knappen "Opret". Du vil efterfølgende modtage en kvittering, hvor dit foreløbige sagsnummer fremgår. 

Forbrugerombudsmanden kan desværre ikke tage alle klager op over for virksomhederne. Din henvendelse vil indgå i vores vurdering af, hvilke klager og problemstillinger vi skal prioritere at behandle. Hvis vi tager din klage op over for virksomheden, vil vi orientere dig om det.

Hvis du vælger at kontakte Forbrugerombudsmanden, skal du være opmærksom på, at dine oplysninger registreres i vores IT-system. Det betyder, at du har nogle rettigheder i forbindelse med vores sagsbehandling.

Læs om dine rettigheder under 'Dine personoplysninger'

Det gør vores sagsbehandling lettere, hvis du bruger vores kontaktformular, da vi på den måde får de oplysninger fra dig, som vi har brug for og kan oprette en sag automatisk.