Afgørelse

Sagsnummer
17/01269

Lovgivning

  • 1

Folder fra forening med almennyttig information kunne lovligt om-deles

Forening kunne lovligt husstandsomdele en folder med information om idrætsmæssige aktiviteter, kulturelle arrangementer og nyheder fra den lokale skole og kirke og fra almennyttige foreninger, da udgivelsen ikke var en erhvervsmæssig aktivitet omfattet af markedsføringsloven.

En forening ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om den lovligt kunne omdele en folder til adresser, der var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning. Folderen indeholdt bl.a. oplysning om idrætsmæssige aktiviteter, kulturelle arrangementer og nyheder fra den lokale skole og kirke og fra almennyttige foreninger. Omkring 1/3-del af folderens samlede indhold var annoncer fra lokale virksomheder.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at folderen indeholdt almennyttig information, og at udgivelsen ikke var en erhvervsmæssig aktivitet. Derfor var udgivelsen ikke omfattet af markedsføringsloven og retningslinjerne om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. På den baggrund kunne folderen lovligt omdeles til adresser, selvom adresserne var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.