Sag

Opdateret


08/03443

  • 4

Brug af mærkevarer i en teaterforestilling

En producent af et teaterstykke havde valgt at lade kendte mærkevarer indgå i forestillingen. Forbrugerombudsmanden fandt, at der bevismæssigt ikke var grundlag for at rejse en sag for overtrædelse af markedsføringslovens § 4 om skjult reklame.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over, at der i en teaterforestilling blev anvendt mærkevarer i form af tomme Toblerone-emballager, en 1 meter høj kopi af en cocktailpølse-dåse med forstørret etiket (Tulip), og kjoler fra mærket Marimekko.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at der som udgangspunkt ikke er noget i vejen for, at hverdagsprodukter indgår i en teater-produktion for at gengive et så naturligt miljø som muligt og for at skabe et spejlbillede af virkeligheden.

Såfremt der foreligger en aftale, herunder aftaler af mere uformel karakter, mellem den erhvervsdrivende og teateret om brug og placering af det pågældende produkt, vil der imidlertid være tale om reklame, som efter omstændighederne kan udgøre en overtrædelse af markedsføringslovens § 4 om skjult reklame.

Det var i den forbindelse Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der ikke var fremkommet oplysninger fra klager eller i øvrigt, der dokumenterede eller på tilstrækkelig måde sandsynliggjorde, at sådanne aftaler var indgået i tilknytning til valg af produkter/rekvisitter i teaterforestillingen.

Derfor var der bevismæssigt ikke grundlag for at rejse en sag vedrørende overtrædelse af markedsføringslovens § 4.