Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/06159

Lovgivning

  • 6

Udsendelse af reklamemateriale til forbrugere var ulovligt

En reklamevirksomhed havde i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 3, udsendt personlig adresseret reklame til forbrugere, der enten stod anført på Robinsonlisten, eller som havde frabedt sig reklame over for virksomheden. Forbrugerombudsmanden udtalte, at en anmodning om ikke at modtage personlig adresseret reklame fra en bestemt virksomhed har virkning, fra frameldingen er kommet frem, hvilket virksomheden må tage højde for i sin distribution af reklame.

Reklamevirksomheden havde flere gange i løbet af en kort periode udsendt reklame lagt i en plasticpose påført navn og adresse. Reklamematerialet blev bl.a. sendt til personer, der via Robinsonlisten havde frabedt sig sådanne henvendelser. Det blev også sendt til personer, der havde frabedt sig reklame over for virksomheden efter den første reklameudsendelse. Reklamevirksomheden gjorde gældende, at de ikke havde mulighed for at respektere anmodninger om ikke at modtage yderligere reklame meddelt efter den første reklameudsendelse i forhold til de reklamer, der allerede var trykt og gjort klar til distribution til forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at det er i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 3, at sende personlig adresseret reklame til forbrugere, der enten står anført på Robinsonlisten, eller som har frabedt sig reklame over for virksomhed. Forbrugerombudsmanden bemærkede endvidere, at en anmodning om ikke at modtage yderligere personlig adresseret reklame fra en bestemt virksomhed har virkning, fra afmeldingen er kommet frem. Dette indebærer, at en framelding skal respekteres fra dette tidspunkt – i modsat fald foreligger der en overtrædelse af markedsføringslovens § 6, stk. 3. Den erhvervsdrivende må derfor tilrettelægge udsendelse af personlig adresseret reklame på en sådan måde, at der tages højde for frameldinger.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe reglerne over for virksomheden.