Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/01620

Lovgivning

  • 6

Ejendomsmæglere sendte markedsføring til forbruger på Robinsonlisten

En person på ”Robinsonlisten” modtog markedsføringsmateriale fra to ejendomsmæglere. Forbrugerombudsmanden var af den opfattelse, at markedsføringslovens § 6, stk. 3 var overtrådt og politianmeldte. Ejendomsmæglerselskaberne erkendte forholdene og accepterede bøder.

En person havde ladet sig registrere med markedsføringsbeskyttelse i CPR (Robinsonlisten). På trods heraf modtog hun to gange adresseret markedsføringsmateriale fra et ejendomsmæglerselskab, og én gang adresseret markedsføringsmateriale fra et andet ejendomsmæglerselskab.

Forbrugerombudsmanden var af den opfattelse, at ejendomsmæglerselskaberne herved havde overtrådt markedsføringslovens § 6, stk. 3, hvorefter en erhvervsdrivende ikke må rette henvendelse til en fysisk person ved f.eks. brev, hvis modtageren har ladet sig registrere på Robinsonlisten. Forbrugerombudsmanden anmeldte derfor ejendomsmæglerselskaberne til politiet for overtrædelse af markedsføringsloven.

Ejendomsmæglerselskaberne erkendte forholdene. Det selskab, som havde sendt to breve, accepterede en bøde på 10.000 kr., og det selskab, som havde sendt et brev, accepterede en bøde på 5.000 kr.