Afgørelse

Sagsnummer
20/09860

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende

Isbutik vedtager bøde på 25.000 kroner for ikke at tage imod kontanter

En isbutik vedtog en bøde på 25.000 kroner, efter at Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt isbutikken for at have afvist at tage imod kontanter.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i 2021 ejeren af en isbutik, der var drevet som en enkeltmandsvirksomhed, for at have overtrådt kontantreglen i betalingslovens § 81, idet Forbrugerombudsmanden forud herfor havde orienteret ejeren flere gange om pligten til at tage imod kontanter som betaling.

Det følger af betalingslovens § 81, stk. 1, at betalingsmodtagere er forpligtet til at tage imod kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de tager imod andre betalingsinstrumenter omfattet af betalingsloven. Andre betalingsinstrumenter kan fx være kortbetaling eller betaling med mobilen. I betalingslovens § 81, stk. 2-6, er der nogle få undtagelser til denne regel, idet fx festivaler og byfester eller andre lignende arrangementer ikke er omfattet af kontantreglen, hvis arrangementet har en vis midlertidig karakter.

Da isbutikken tog imod kortbetaling, havde isbutikken derfor overtrådt kontantreglen ved at nægte at tage imod kontanter. Isbutikken begrundede bl.a. afvisningen af at tage imod kontant betaling af hygiejnemæssige grunde. Isbutikken havde også et skilt uden for butikken, hvor der stod, at isbutikken ikke tog imod kontanter. Dette skilt havde dog ifølge indehaveren af isbutikken til formål at mindske risikoen for røveri.