Afgørelse

Sagsnummer
17/03630

Lovgivning

  • 18

Ej fortrydelsesret på kosttilskud i poser påtrykt køberens navn

Forbrugerombudsmanden vurderede i en forhåndsbesked, at en virksomheds salg af kosttilskud i små poser påtrykt køberens navn var undtaget fra fortrydelsesrettens anvendelsesområde.

En virksomhed, der solgte kosttilskud i form af piller og kapsler i små poser påtrykt køberens navn på nettet, ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om leveringen af denne type varer var undtaget fra fortrydelsesrettens anvendelsesområde i forbrugeraftaleloven. Virksomheden oplyste, at indholdet af poserne blev sammensat efter forbrugerens individuelle ønsker.

Ud fra en helt konkret vurdering fandt Forbrugerombudsmanden, at virksomhedens salg af kosttilskud over nettet var undtaget fra fortrydelsesrettens område, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3, hvorefter ”varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået tydeligt personligt præg”, er undtaget.

I vurderingen lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at virksomhedens muligheder for at gensælge produktet var yderst begrænset set i forhold til produktets særlige karaktér kombineret med, at poserne fik påtrykt køberens navn, at posernes indhold blev sammensat efter forbrugerens individuelle ønsker, og at indholdet kunne sammensættes på over 1.000.000 forskellige måder.

Forbrugerombudsmanden vurderede også problemstillingen efter forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 5, hvorefter ”levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen”, er undtaget fra fortrydelsesretten.

Fordi kosttilskud er beregnet til mundtlig indtagelse, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at pillerne og kapslerne ikke var egnet til at blive returneret af både sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager, hvis forbrugeren havde brudt emballagen, dvs. åbnet poserne.