Afgørelse

Sagsnummer
20/02389

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 8
  • 18
  • 19
  • 11

Møbelvirksomhed ændrede deres vilkår for forbrugeres fortrydelsesret og efterlevede oplysningsforpligtelserne efter forbrugeraftaleloven mv.

En møbelvirksomheds vilkår var i strid med forbrugeraftaleloven, da virksomheden bl.a. gav forbrugerne en kortere fortrydelsesfrist, end hvad der følger af lovgivningen.

De franske forbrugerbeskyttende myndigheder gjorde Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at en dansk møbelvirksomhed:

  • Ikke stillede den standardfortrydelsesformular, som findes i bilag 3 til forbrugeraftaleloven, til rådighed for forbrugerne,
  • havde urimelige vilkår, hvorefter forbrugeren kun havde 8 dages fortrydelsesret og forudsat at varen blev returneret ubeskadiget og i ubrudt emballage,
  • ikke oplyste forbrugerne om mangelsbeføjelser og reklamation over mangler, og
  • heller ikke gav forbrugerne information om eller linkede til den europæiske klageportal (OTB-platformen).

Før indgåelse af en aftale om salg af en vare eller tjenesteydelse, skal en virksomhed bl.a. give forbrugeren de oplysninger, der er oplistet i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, herunder om forbrugerens fortrydelsesret, betingelser for udøvelse af fortrydelsesretten, herunder hvordan fortrydelsesretten mistes.

Når en forbruger indgår en aftale om køb af varer og/eller tjenesteydelser ved fjernsalg, har forbrugeren som udgangspunkt en fortrydelsesret på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens § 18 og § 19. Fortrydelsesretten begynder at løbe fra den dag, forbrugeren får varen i fysisk besiddelse.

Når en forbruger fortryder en aftale om køb af varer indgået via fjernsalg, skal alle beløb tilbagebetales til forbrugeren uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den erhvervsdrivende har modtaget varen retur, jf. § 22, stk. 1. Har en forbruger fortrudt købet inden for fortrydelsesfristen, kan den erhvervsdrivende kun fradrage for værdiforringelse, hvis forbrugerens håndtering af varen går ud over, hvad en forbruger har lov til i en forretning, jf. § 24, stk. 5. Det fremgår af Europa-Kommissionens vejledning til forbrugerrettighedsdirektivet af juni 2014, at forbrugeren må åbne emballage for at få adgang til varen, hvis lignende varer normalt udstilles i butikker i ikke-emballageret stand.

Vilkår om en fortrydelsesfrist på 8 dage og om, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis forbrugeren bryder emballagen, var derfor i strid med forbrugeraftaleloven, hvis varen normalt vil være udstillet uden emballage i en fysisk forretning.

Virksomheder er endvidere forpligtet til at stille den standardfortrydelsesformular, som fremgår af forbrugeraftalelovens bilag 3, til rådighed for forbrugeren. Virksomheder kan vælge at linke til den eller have den tilgængelig på virksomhedens hjemmeside. Dette følger af forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 11.

Når en forbruger indgår en aftale ved fjernsalg, skal virksomheden sende standardfortrydelsesformularen til forbrugeren på papir, mail eller et andet varigt medium. Dette følger af forbrugeraftalelovens § 11, stk. 2. 

Det følger af forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 16, at erhvervsdrivende skal give oplysning om købelovens regler for forbrugerens mangelsbeføjelser og reklamationsret.

Virksomheder etableret i EU, som har en netbutik, skal oplyse forbrugere om muligheden for at klage til den fælles europæiske klageportal og linke til denne klageportal på hjemmesiden. Det følger af § 5 i lov om forbrugerklager.

Møbelvirksomheden tilrettede deres handelsbetingelser og hjemmeside i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens vurdering.