Afgørelse

Sagsnummer
21/03869

Lovgivning

  • 18
  • 19
  • 22
  • 33

Onlineauktionshus pålagt at ændre sine handelsvilkår i overensstemmelse med den lovpligtige fortrydelsesret

På baggrund af en konkurrentklage blev Forbrugerombudsmanden bekendt med, at et onlineaktionshus ikke overholdte forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Efter henvendelse fra Forbrugerombudsmanden tilrettede onlineauktionshuset sine handelsvilkår i overensstemmelse med de lovbestemte regler.

Efter forbrugeraftalelovens §§ 18 og 19 har forbrugere 14 dages fortrydelsesret ved køb af varer via internettet. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse.

Efter forbrugeraftalelovens § 22 skal den erhvervsdrivende tilbagebetale alle beløb modtaget fra en forbruger, når forbrugeren udøver sin lovbestemte fortrydelsesret.

Reglerne kan ikke fraviges til skade for forbrugeren, jf. § 33 i forbrugeraftaleloven. Dvs. at det f.eks. ikke kan aftales, at der ikke er fortrydelsesret, eller at fortrydelsesretten er kortere end 14 dage fra det tidspunkt, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse.

Ved en gennemgang af onlineaktionshuset handelsvilkår kunne Forbrugerombudsmanden konstatere, at forbrugeraftalelovens regler ikke blev overholdt, idet forbrugere havde 14 dages fortrydelsesret gældende fra det tidspunkt, hvor første bud blev givet på hjemmesiden. Herudover fremgik det, at forbrugere ikke fik tilbagebetalt købersalæret, når man benyttede sin fortrydelsesret.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse til onlineauktionshuset blev handelsvilkårene ændret på deres hjemmeside.