Afgørelse

Sagsnummer
14/11402

Lovgivning

  • 4

Samtykker indhentet i konkurrencer kunne ikke bruges til at ringe op til forbrugere

Forbrugerombudsmanden vurderede, at samtykker til markedsføring indhentet i en lang række konkurrencer ikke opfyldte lovgivningens krav. Da samtykkerne efterfølgende var blevet brugt til at ringe forbrugere op, var opkaldene ulovlige. Derudover var flere af opkaldene foretaget på baggrund af samtykker, der var mere end 1 år gamle. Samtykkerne var derfor – hvis de havde været indhentet i overensstemmelse med lovgivningen – bortfaldet ved passivitet.

Forbrugerombudsmanden modtog i perioden januar 2014 til oktober 2016 et meget stort antal klager fra forbrugere over uanmodede telefoniske henvendelser foretaget af teleudbydere og energivirksomheder.

I langt de fleste tilfælde oplyste virksomhederne, at forbrugerne havde givet samtykke til opringningerne, da de deltog i forskellige konkurrencer på internettet. Mange af konkurrencerne var udbudt af såkaldte leadvirksomheder.

Forbrugerombudsmanden undersøgte i alt 89 forskellige konkurrencer.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke fremgik tydeligt af konkurrencerne, at formålet med konkurrencerne var at indhente forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring. Ved deltagelse i konkurrencerne gav forbrugerne allerede derfor ikke et samtykke, som opfyldte lovgivningens krav.

I vurderingen af konkurrencerne lagde Forbrugerombudsmanden bl.a. vægt på konkurrencernes grafiske udtryk og ordlyd, herunder at:

  • Fokus alene var på konkurrencen og præmierne,
  • samtykkets ordlyd var uklart formuleret, så det ikke var muligt for forbrugerne at orientere sig om, hvad samtykket indebar,
  • forbrugerne ofte skulle besvare flere sider med spørgsmål, før de blev oplyst om, at de skulle give et samtykke til markedsføring,
  • oplysningen om, at forbrugerne skulle give et samtykke stod med småt nederst på siden, eller at
  • oplysningen om, at forbrugerne skulle give et samtykke alene fremgik af persondatapolitikken eller konkurrencens almindelige betingelser, som forbrugerne skulle acceptere.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at oplysningen om, at forbrugerne skulle give et samtykke til markedsføring ikke havde samme meddelelseseffekt som tilbuddet om at deltage i konkurrencen.

Da samtykkerne ikke opfyldte lovgivningens krav, var de efterfølgende opkald til forbrugerne ulovlige.

Derudover var mange af forbrugerne blevet ringet op mere end et år efter, at de skulle have givet deres samtykke. I forhold til de forbrugere meddelte Forbrugerombudsmanden virksomhederne, at selv hvis de indhentede samtykker havde opfyldt lovgivningens krav, fandt markedsføringen først sted mere end et år efter, at der var givet samtykke. Samtykkerne var derfor bortfaldet ved passivitet, da de telefoniske henvendelser blev foretaget.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagerne ved at indskærpede reglerne om telefonsalg over for de virksomheder, der havde ringet op.

Forbrugerombudsmanden orienterede derudover de lead-virksomheder, som havde udarbejdet og afholdt konkurrencerne, om afgørelserne, og oplyste dem om, at en lead-virksomhed vil kunne straffes for medvirken til ulovligt telefonsalg. Det kan blive aktuelt, hvis lead-virksomheden videresælger et samtykke, som ikke opfylder lovgivningens krav, og samtykket efterfølgende bruges til at kontakte en forbruger med markedsføring.

Læs Forbrugerombudsmandens vejledning om ”Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring”.