Afgørelse

Sagsnummer
16/13401

Lovgivning

  • 4

Bøde på 10.000 kroner for ulovligt dørsalg

En erhvervsdrivende fik en bøde på 10.000 kroner for at henvende sig til beboere i en lejlighedsopgang for at sælge installation af dørspioner.

Københavns Byret idømte den 22. januar 2018 en erhvervsdrivende en bøde på 10.000 kroner for i to tilfælde at have overtrådt forbrugeraftalelovens forbud mod dørsalg.

Den erhvervsdrivende henvendte sig i februar 2016 til to beboere i et lejlighedskompleks. Den ene beboer forklarede i retten, at den erhvervsdrivende ringede på hendes opgangsdør med det formål at sælge dørspioner. Hun forklarede også, at den erhvervsdrivende havde fortalt hende, at han havde lavet en aftale med ejerforeningen og viceværten om opsætning af dørspionerne. Endelig forklarede hun, at hun ikke havde bedt den erhvervsdrivende om at komme.

Ejendommens vicevært forklarede i retten, at han ikke havde lavet en aftale med den erhvervsdrivende om installation af dørspioner i opgangsdørene, og at han heller ikke havde bedt den erhvervsdrivende om at komme.

Efter den erhvervsdrivendes egen forklaring sammenholdt med vidnernes afgivne forklaringer, fandt retten det bevist, at den erhvervsdrivende var skyldig i overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1.