Afgørelse

Sagsnummer
19/11986

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Abonnementer med forbrugsgrænse skal løbende kunne følge forbruget og varsles, når forbrugsgrænsen er nået

Det var i strid med god markedsføringsskik, at en virksomhed havde et abonnement med en forbrugsgrænse, uden at det var muligt for brugerne at følge med i forbruget eller blive varslet, når beløbsgrænset var nået.

En virksomhed havde indført en forbrugsgrænse på deres abonnementer på ladning af elbiler, hvor der ved forbrug over grænsen takseredes et beløb pr. kWh, uden at det var muligt for brugerne at følge med i deres forbrug, og uden at brugerne blev orienteret, når forbrugsgrænsen var nået. Forbruget fremgik først af en efterfølgende afregning, som brugerne modtog fra virksomheden.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var i strid med god markedsføringsskik at tilbyde abonnementer med en forbrugsgrænse, uden at brugerne kunne følge deres løbende forbrug, og uden at brugerne blev varslet, når forbrugsgrænsen var nået.

I Forbrugerombudsmandens vurdering af, om virksomhedens praksis var i strid med god markedsføringsskik, lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at prisen for et produkt er afgørende for, om en forbruger køber produktet, og forbrugeren skal derfor kunne få produktet til den pris, som produktet er oplyst til. Det gælder også for et abonnement, som er oplyst til en fast månedlig pris op til en vis forbrugsgrænse, hvor forbrug over grænsen takseres i tillæg til abonnementsprisen.

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at virksomhedens praksis var i strid med markedsføringslovens § 3 om god markedsføringsskik.

Virksomheden valgte på baggrund af Forbrugerombudsmandens henvendelse at udvikle en , som gjorde det muligt for deres brugere at følge deres løbende forbrug, samtidig med at brugerne blev varslet, når deres forbrugsgrænse var nået.