Afgørelse

Sagsnummer
23/00787

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1
  • 5
  • 6

En virksomhed kunne ikke lovligt anvende udsagnet ”En verden til forskel” sammen med et ikon for FNs verdensmål på et kampagnebanner.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ville være i strid med god skik samt vildledningsforbuddet, hvis virksomheden anvendte udsagnet ”En verden til forskel” sammenholdt med FNs verdensmålsikon. Det skyldtes, at virksomheden ikke havde fået tilladelse fra FN til at benytte ikonet i markedsføringsøjemed, og da markedsføringen gav indtryk af, at virksomheden arbejdede med alle verdensmålene og ikke enkelte af målene, som det var tilfældet.