Afgørelse

Sagsnummer
23/00787

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1
  • 5
  • 6

En virksomhed kunne ikke lovligt anvende udsagnet ”En verden til forskel” sammen med et ikon for FNs verdensmål på et kampagnebanner.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ville være i strid med god skik samt vildledningsforbuddet, hvis virksomheden anvendte udsagnet ”En verden til forskel” sammenholdt med FNs verdensmålsikon. Det skyldtes, at virksomheden ikke havde fået tilladelse fra FN til at benytte ikonet i markedsføringsøjemed, og da markedsføringen gav indtryk af, at virksomheden arbejdede med alle verdensmålene og ikke enkelte af målene, som det var tilfældet.

En virksomhed anmodede Forbrugerombudsmanden om at afgive udtalelse om sin vurdering af lovligheden af at benytte udsagnet ”En verden til forskel” sammen med et ikon for FNs verdensmål. Virksomheden ønskede at markedsføre dette på et kampagnebanner til brug på fx byggemesser, sociale medier, nyhedsbreve mv.

Virksomheden oplyste, at de arbejdede strategisk med to af verdensmålene, samt at seks af de underliggende delmål var koblet til deres strategi. Virksomheden oplyste desuden at de ikke havde søgt om tilladelse til at gøre brug af FNs verdensmålsikoner til kommercielt brug.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at allerede fordi det kræver tilladelse fra FN at benytte FNs verdensmålsikon kommercielt, vil det være i strid med god skik.

Forbrugerombudsmanden vurderede desuden at det ville være vildledende markedsføring, hvis virksomheden henviser til de 17 verdensmål, når virksomheden arbejder med enkelte af målene. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil anvendelsen af FN’s ikon, uden nærmere forklaring, give forbrugeren indtryk af, at virksomheden arbejder med alle verdensmålene.

Forbrugerombudsmanden var endvidere af den opfattelse, at brug af udsagnet ”En verden til forskel” i forbindelse med henvisning til virksomhedens miljø- og/eller etikprofil vil også kunne være vildledende, hvis det er egnet til at give virksomheden en bedre miljømæssig eller etisk profil, end der objektivt set er grund til ud fra en samlet vurdering af virksomheden.

Forbrugerombudsmanden henviste til bestemmelsen om god skik i markedsføringslovens § 3, vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6, til  Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v., samt til Forbrugerombudsmandens Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.