Afgørelse

Sagsnummer
23/07222

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for brug af uklare CO2-udsagn om et autoværksted

Det var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringsloven, at et forsikringsselskab markedsførte en af sine leverandørers CO2-besparelse på en uklar måde, som var egnet til at give forbrugeren et fejlagtigt indtryk af den opnåede CO2-besparelse.