Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/05932

Lovgivning

  • 8

Blogindlæg med omtale af alkohol var i strid med markedsføringsloven

To indlæg på en mindreårigs blog indeholdt omtale og billeder af alkohol. Bloggerens indlæg var markedsføring rettet mod børn og unge og i strid med markedsføringslovens § 8, stk. 3, der forbyder omtale af, billeder af og henvisninger til rusmidler, herunder alkohol i markedsføring rettet mod denne målgruppe.

En mindreårig blogger skrev følgende på sin blog under overskriften ”BOOZE N BOYS”:

”Jeg havde den sjoveste aften ude forleden, med de skønneste mennesker og det bedste alkohol fra www.deluxelife.dk - Vi hyggede med Belvedere og Moët!”

Herefter fulgte billeder, hvor bloggeren bl.a. viste flaskerne frem. Nederst fremgik det, hvor produkterne kunne købes.

I et andet blogindlæg skrev bloggeren, at hun havde været til fest, og havde i den forbindelse lagt billeder op, der bl.a. viste en stor kurv fyldt med et alkoholholdigt produkt.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der var tale om markeds-føring rettet mod børn og unge, hvor alkohol blev omtalt og illustreret i strid med markedsføringslovens § 8, stk. 3.

Ved vurderingen af om der var tale om ”markedsføring” i bestemmelsens forstand, lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at alle indlæg blev udarbejdet med henblik på at promovere bloggen og bloggeren selv, således at bloggeren kunne opretholde et betydeligt antal læsere og dermed tjene penge på sin blog.

Ved vurderingen af om markedsføringen var ”rettet mod børn og unge” lagde Forbrugerombudsmanden bl.a. vægt på, at 46 % af bloggens læsere efter bloggerens egne oplysninger var under 18 år.

Bloggeren fjernede på Forbrugerombudsmandens anmodning begge ind-læg fra sin blog.