Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
Sag 11130/5-54

Lovgivning

  • 1
  • 8

Salg af voldelige computerspil som er mærket +18

Forbrugerombudsmanden udtalte i forlængelse af en forespørgsel til en legetøjskæde, at det forudsættes, at computerspil med betegnelsen + 18 ikke bliver udstillet i børnehøjde, og at personalet ikke sælger disse computerspil til unge under 18 år, hvis de ikke er ledsaget af forældre.

I anledning af en avisartikel spurgte Forbrugerombudsmanden Top-Toy A/S, om det er korrekt, at selskabets butikker, der er kendt for at sælge legetøj, også sælger voldelige computerspil, som er mærket +18 (spil til voksne).

Selskabet har oplyst, at BR butikkerne, der først og fremmest er legetøjsbutikker, ikke sælger sådanne spil eller andre deciderede voksenspil.

For så vidt angår Toy´R´Us butikkerne oplyste selskabet blandt andet, at computerspil, herunder spil med betegnelsen + 18, er udstillet i en særlig afdeling.

Forbrugerombudsmanden har taget selskabets redegørelse til efterretning, idet Forbrugerombudsmanden - under henvisning til markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik - forudsætter, at computerspil med betegnelsen + 18 i Toy´R´Us ikke bliver udstillet i børnehøjde, og at personalet ikke sælger computerspil med betegnelsen + 18 til unge under 18 år, der ikke er ledsaget af forældre. (2005-11130/5-54)

Forbrugerombudsmandens breve af 24. januar 2005 og brev af 28. februar 2005 til Top-Toy A/S

Top-Toy A/S
Roskildevej 16
Tune
4000 Roskilde

24. januar 2005

Sag 11130/5-54 BW/BW

Salg af ultravoldelige voksenspil - computerspil som er mærket +18
Det fremgår af en artikel i Berlingske Tidende den 21. januar 2005, at BR – Legetøj og Toy´R´us sælger "ultravoldelige computerspil, som kun er egnet for voksne over 18 år."

BR - Legetøj og Toy'R'us er kendt for at sælge legetøj og hobbyartikler og andre varer, der er målrettet børn og unge. Forældre har en forventning om, at børn og unge kan besøge disse butikker på egen hånd - fra en vis alder -, uden risiko for at de bliver udsat for varer, der kun er egnet for voksne - som fx voldelige computerspil.

Legetøjsbutikker har efter vores opfattelse et skærpet ansvar i forhold til deres målgruppe, idet målgruppen er børn og unge. Børn og unge er sårbare og nemt påvirkelige, de mangler erfaring og kritisk sans. Butikkerne bør selv sagt drage omsorg for, at børn og unge ikke bliver udsat for utilbørlige situationer, der fx har med vold eller sex at gøre. Det betyder efter vores opfattelse blandt andet, at legetøjsbutikker ikke bør sælge fx voldelige computerspil, der er for voksne over 18 år. Børn og unge bør ikke risikere at komme til at købe sådanne computerspil, som utvivlsomt vil virke skræmmende på nogen børn og unge.

Der henvises i det hele til markedsføringslovens §1, hvorefter erhvervsdrivende ikke må foretage handlinger, som strider mod god markedsføringsskik.

Der henvises endvidere til Forbrugerombudsmandens vejledning "Børn, unge og markedsføring", der vedlægges til Deres orientering.

Såfremt det er korrekt, at BR – Legetøj og Toy´R´us sælger computerspil, som kun er egnet for voksne over 18 år, skal vi af ovennævnte grunde opfordre Dem til at ophøre med salget.

Vi skal bede om at modtage Deres bemærkninger i sagen inden 14 dage fra dato.

Med venlig hilsen

På Forbrugerombudsmandens vegne

Birgitte Wested
Fuldmægtig, cand.jur.

---000---

Top Toy A/S
Roskildevej 16
Tune
4000 Roskilde

28. februar 2005

Sag 11130/5-54 BW/BW

Salg af computerspil
Vi har modtaget Deres brev af 3. februar 2005 om salg af computerspil i BR butikker og Toy´R´Us.

Det fremgår af Deres redegørelse, at BR butikkerne først og fremmest er legetøjsbutikker, at butikkerne ikke sælger computerspil mærket 18+, og at De er påpasselige med ikke at føre deciderede voksenspil i BR.

M.h.t. Toy´R´Us betegner De butikkerne for nærmere at være "et supermarked for barnlige sjæle", hvor der bliver solgt mange varer, som ikke kan betegnes som legetøj.

De oplyser, at butikkerne sjældent bliver besøgt at mindre børn uden forældre på grund af butikkernes placering uden for byerne, at de potentielle kunder til computerspil, er voksne og teenagere, og at disse kunder betragter Toy´R´Us som en butik på lige fod med radio/tv-butikker, computerbutikker og decideret `game - shops. De anfører endvidere, at spillene er uinteressante for mindre børn, at de foregår på engelsk, at priserne starter typisk ved 300 kr. og at spillene skal købes og installeres. I butikkerne bliver voksenspil aldrig markedsført aktivt, skiltning med PEGI systemet er grundig, og personalet er trænet i at rådgive om korrekt alder i forhold til varen. De har telefonisk oplyst, at computerspil, herunder spil med betegnelsen + 18, i butikkerne er udstillet i en særlig afdeling.

Vi tager Deres redegørelse til efterretning, idet vi - for så vidt angår salget af computerspil i Toy´R´Us - forudsætter, at computerspil med betegnelsen + 18 ikke bliver udstillet i børnehøjde, og at personalet ikke sælger computerspil med betegnelsen + 18 til unge under 18 år, der ikke er ledsaget af forældre. Der henvises i det hele til markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik samt vores brev af 24. januar 2005.

Dette brev samt vores brev af 24. januar 2005 vil i løbet af nogen dage blive offentliggjort på www.forbrug.dk

Med venlig hilsen

På Forbrugerombudsmandens vegne

Birgitte Wested

Fuldmægtig cand. jur.