Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
18/18605

Lovgivning

  • 11
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Et diskotek idømt bøde for at reklamere med alkohol over for børn og unge

Retten i Hillerød har idømt et diskotek en bøde på 110.000 kroner for at overtræde markedsføringsloven. Diskoteket har omtalt eller henvist til alkohol i reklamer rettet mod unge helt ned til 9. klasse.

Forbrugerombudsmandens modtog en henvendelse fra Alkohol og Samfund, der klagede over et diskoteks markedsføring på Facebook.

Sagen drejede sig om 11 Facebook-begivenheder fra september 2018 og et år frem, hvori der blev reklameret med alkohol. Flere af begivenhederne var rettet mod unge helt ned til 9. klasse.

Diskoteket markedsførte et arrangement med blandt andet følgende tekst: ”[Diskotek] – TRAFIKLYS – FRI BAR [...] Du kan få masser af drinks ned for der er en hel times fri bar fra kl. 22.00-23.00 i forskellige slags drinks og du kan købe en hel kande med enten filur eller isbjørn efterfølgende til kun 100,- […] 16+ eller 9. klasse. Alle (også 9. klasse) skal vise gyldigt BILLEDEID”.

Direktøren forklarede, at der var tale om ”sodavands-diskotek”.

Efter markedsføringslovens § 11, stk. 2, må markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.

Retten i Hillerød fastslog, at "fri bar", "drinks", "filur" og "isbjørn" efter almindelig sprogbrug blandt andet refererer til alkoholiske drikkevarer, henholdsvis to konkrete og gængse cocktails. Retten bemærkede også, at der ingen steder i opslagene var oplysning om, at der var tale om alkoholfridrinks eller fri bar alene med ikke-alkoholiske drikkevarer.

Retten i Hillerød idømte diskoteket en bøde på 110.000 kroner. Det var særligt skærpende for bødeudmålingen, at alkoholreklamerne i denne sag henvendte sig til børn helt ned til 9. klassetrin.