Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1998-4012/5-50

Lovgivning

  • 1

Utilbørlig markedsføring af julekonto

En erhvervsdrivende havde sendt et personligt brev til et 13-årigt barn med tilbud om etablering af en julekonto. Fremgangsmåden var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse utilbørlig og i strid med god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden modtog i begyndelsen af december 1998 en klage over en erhvervsdrivendes markedsføring af en julekontoordning. Den erhvervsdrivende havde henvendt sig ved et personligt brev til en forbrugers barn - en 13-årig pige - med tilbud om etablering af en julekonto.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at det var hans umiddelbare opfattelse, at oprettelse af en kontoordning indebar uoverskuelige økonomiske konsekvenser for mindreårige, og således forekom utilbørlig. Endvidere forekom markedsføringen så aggressiv, at den ikke var i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Den erhvervsdrivende oplyste herefter, at man rutinemæssigt registrerer navn og adresse på alle kunder, der køber varer behæftet med en garantiforpligtelse eller en indberetningspligt over for licenskontoret, uanset om køberen er over eller under 18 år. Endvidere oplyste den erhvervsdrivende, at man opererede med en intern regel om, at børn og unge under 18 år bliver gjort reklamepassive, og således ikke modtager direct mail. Uagtet denne foranstaltning kan det ikke undgås, at enkelte børn og unge modtager det omtalte tilbud, når deres forældre foretager indkøb i børnenes navn.

Endelig oplyste den erhvervsdrivende, at man efter Forbrugerombudsmandens henvendelse ville ændre tilbuddet så det klart anførtes, at kontoordningen kun kunne etableres af personer, der er fyldt 18 år.

På baggrund heraf fandt Forbrugerombudsmanden ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. (1998-4012/5-50)

Juridisk Årbog 1998, side 41