Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1994-612/5-74

Lovgivning

  • 1

En tøjannonce viste et billede af 4 unge mennesker med poser over hovedet

Forbrugerombudsmanden udtalte i en sag om en tøjannonce, hvor 4 unge mennesker havde en pose over hovedet, at reklamen efter hans opfattelse var i strid med god markedsføringsskik. Særlig forsigtighed skal iagttages i reklamer, der henvender sig til eller afbilleder børn eller unge mennesker.

Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på, at 4 tøjforretninger havde indrykket en fælles helsides annonce i en husstandsomdelt lokalavis. Annoncen havde overskriften "Lige meget hvem du er ... - så kan du få lige det tøj der passer til dig og din stil - og samtidig få alt den vejledning, der skal til, for at du ikke køber "katten i sækken"". Teksten var ledsaget af et billede af 4 unge mennesker, der alle havde taget en pose over hovedet.

Forbrugerombudsmanden meddelte forretningerne, at reklamen efter hans opfattelse var i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 1 samt artikel 12 i internationalt kodeks for reklamepraksis, efter hvilken bestemmelse reklame ikke, uden pædagogisk eller samfundsmæssig begrundelse, må indeholde nogen afbildning, eller beskrivelse af farlig virksomhed eller af situationer, der viser tilsidesættelse af almen sikkerhed. Særlig forsigtighed skal iagttages i reklamer, der henvender sig til eller afbilleder børn eller unge mennesker. Forbrugerombudsmanden opfordrede annoncørerne til at ophøre med at benytte reklamen.

Annoncørerne var ikke enige med Forbrugerombudsmanden men meddelte, at annoncen ikke fremover ville blive benyttet. (1994-612/5-74)