Afgørelse

Sagsnummer
18/08277

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • Betalingsloven - gældende
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende

Vildledende og utilbørlig gadesalg af abonnement på lektiehjælp til børn og unge

Forbrugerombudsmanden politianmeldte en virksomhed for virksomhedens markedsføring og salgsmetoder ved gadesalg over for børn og unge i alderen 14 til 19 år og en synligt hjerneskadet forbruger. Virksomheden forsøgte at indgå løbende abonnementsaftaler vedrørende lektiehjælp med forbrugerne på måder, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var vildledende og til dels utilbørlig.

Ifølge forklaringerne fra forbrugerne, der var i alderen 14 til 19 år, henvendte virksomhedens salgsrepræsentanter sig til forbrugerne foran butikker, togstationer, nær et gymnasium mv. og oplyste forbrugerne om, at de kunne deltage i en konkurrence om slik, eller at forbrugerne alene tilmeldte sig 14 dages gratis lektiehjælp eller et prøvemedlemsskab ved at udfylde en blanket. Forbrugerne blev samtidig tilbudt slikposer mv. af salgsrepræsentanterne.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugerne ikke var klar over, at de ved at udfylde og underskrive en blanket, indgik en løbende abonnementsaftale om lektiehjælp, hvor betalingen blev trukket via klagernes telefonregninger, dels fordi salgsrepræsentanterne brugte slikposer og lignende som ”lokkemiddel”, der afledte forbrugernes opmærksomhed fra, at de ved at underskrive en blanket indgik en løbende abonnementsaftale, dels fordi virksomheden bevidst udelod eller skjulte oplysning om pris, bindingsperiode, betalingsmetode, opsigelsesvarsel samt fortrydelsesret på den anvendte blanket.

Endelig var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomheden benyttede utilbørlig påvirkning ved at henvende sig til børn og unge, herunder en synlig handicappet forbruger, foran butikker, togstationer, nær et gymnasium mv., hvor man som forbruger ikke forventer at blive udsat for den pågældende handelspraksis, og ”lokket” med slik mv. med henblik på at få forbrugerne til underskrive en blanket.

Virksomheden gik efterfølgende konkurs, hvilket betød, at efterforskningen blev standset og sagen lukket.