Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/05591

Lovgivning

  • 1

Erhvervsdrivende kunne ikke opstille absolut reklamationsfrist

En erhvervsdrivende kunne ikke stille krav om, at kunder, der ønskede at gøre indsigelser mod forkerte registreringer på deres konto, skulle gøre dette senest 30 dage efter afsluttet kalendermåned.

Forbrugerombudsmanden blev på baggrund af en forbrugerhenvendelse opmærksom på, at den erhvervsdrivendes aftalevilkår indeholdt en bestemmelse om, at anmeldelse af forkert registrering på brugerens konto eller anden reklamation i aftalen skulle ske senest 30 dage efter afsluttet kalendermåned.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til den erhvervsdrivende og meddelte, at det var i strid med reglerne i forældelsesloven at opstille en absolut reklamationsfrist på 30 dage i de foreliggende tilfælde. Forbrugerombudsmanden meddelte samtidig, at det heller ikke ville være muligt at opstille en generel tidsmæssig grænse for, hvornår der kunne anses at være indtrådt passivitet fra forbrugerens side, idet dette altid ville skulle afhænge af en konkret vurdering af hver enkelt reklamation.

Den erhvervsdrivende valgte herefter at ændre sine aftalevilkår, således at de ikke længere indeholdt en absolut frist for indgivelse af reklamationer.