Sag

Opdateret


15/11734

  • 1

Årskalender fra en almennyttig forening var reklame

En almennyttig forening kunne ikke omdele en årskalender til adresser tilmeldt en ”Nej tak”-ordning, da kalenderen efter Forbrugerombudsmandens opfattelse navnlig havde til formål at udbyde annoncepladser til virksomheder med henblik på at få indtægter til foreningen. Omdelingen havde dermed karakter af en erhvervsmæssig aktivitet.

En almennyttig forening ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om de kunne omdele en årskalender med annoncer for virksomheder, uanset om adresserne var tilmeldt ”Nej tak”-ordningerne. Overskuddet af kalenderen ville gå til foreningen og dennes drift og aktiviteter.

Kalenderen indeholdt ingen information om foreningens arrangementer, men var derimod en ”blank” kalender, der indeholdte annoncer med henblik på afsætning af virksomheders produkter/tjenesteydelser.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at kalenderen navnlig havde til formål at udbyde annoncepladser til virksomheder med henblik på at få indtægter til foreningen, hvorfor omdeling af kalenderen mere havde karakter af en erhvervsmæssig aktivitet end af en almennyttig aktivitet. Omdelingen af kalenderen fandtes derfor omfattet af markedsføringsloven. ”Nej tak”- ordningerne skulle derfor respekteres ved omdeling af kalenderen.