Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1996-116/5-32

Lovgivning

  • 9

Almennyttig institution ikke imod markedsføringsloven

En institution, der ifølge fundatsen havde til formål at drive sejlads på almennyttige vilkår, og hvor midler til institutionen alene blev tilvejebragt ved gave, arv eller øvrige subsidier, var efter Forbrugerombudsmandens umiddelbare opfattelse næppe omfattet af markedsføringsloven.

En kommune forespurgte i egenskab af tilsynsførende for en institution, om lovligheden af en påtænkt lodtrækning i forbindelse med et arrangement, der omfattede en cykeltur samt en sejltur.

Det fremgik af fundatsen for institutionen, at denne havde til formål at drive sejlads på almennyttige vilkår.

Det fremgik endvidere, at midler til institutionen alene blev tilvejebragt ved gave, arv eller øvrige subsidier.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens umiddelbare opfattelse, at de aktiviteter, som institutionen udfoldede, næppe var omfattet af markedsføringsloven.

Såfremt deltagelse i udflugten i øvrigt var gratis, ville lodtrækning og præmieuddeling under alle omstændigheder ikke være omfattet af markedsføringslovens § 9 [nu § 11], der omhandler købsbetinget deltagelse i konkurrencer og lignende.(1996-116/5-32)
Juridisk Årbog 1996, side 42