Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2006-1100/5-753

Lovgivning

  • 2
  • 1

En kommunes aktiviteter kan være omfattet af markedsføringsloven

Når en kommune driver aktiviteter på kommercielle vilkår, må den følge markedsføringslovens regler. Det har Forbrugerombudsmanden meddelt en kommune, som spurgte ham til råds om, hvorvidt den kunne bruge billeder af enkelte personer i forskellige publikationer.

Det afgørende for, om en offentlig virksomhed bliver omfattet af markedsføringsloven er, om aktiviteten er af markedsmæssig karakter og har eller kan have en konkurrencemæssig effekt, altså om den drives på kommercielle vilkår. Det vil være tale en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

I det konkrete tilfælde, som kommunen spurgte til, var der tale om oversigtsbilleder og nærbilleder af enkelte personer, som var blevet taget ved festivaler. Kommunen bruger billederne til markedsføringen af festivalerne, men også i andre kommunale sammenhænge, eksempelvis i kommuneplanen, kommunens arrangementskalender og kommuneguide. Billederne bliver også udlånt til eksterne samarbejdspartnere.

Forbrugerombudsmanden oplyste hertil, at når en erhvervsdrivende anvender nærbilleder og portrætfotos i markedsføringen, må denne indhente et samtykke fra dem, der optræder på billederne. Hvis der er tale om oversigtsbilleder eller billeder, hvor der ikke bliver fokuseret på bestemte personer, må man overveje, om nogle af de afbillede personer vil kunne føle sig krænket eller kan tænkes at blive sat i en ubehagelig situation i forbindelse med den videre brug af billedet. Der henvises i det hele til markedsføringslovens § 1, hvorefter erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden anbefalede kommunen tydeligt og iøjnefaldende at skilte med, at der bliver taget billeder ved begivenheder. 

Generelt henviste Forbrugerombudsmanden til sine retningslinjer for anvendelse af portrætbilleder eller andre personlige kendetegn.

Til baggrund

Markedsføringsloven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes varer og tjenesteydelser på markedet, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1.

Retningslinjer bliver forhandlet med repræsentanter fra forbrugerne og erhvervsorganisationer, inden Forbrugerombudsmanden udsteder dem. Retningslinjerne om portrætbilleder m.v. er udstedt i 1995. Retningslinjer udstedes efter reglerne i markedsføringslovens § 24.