Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/11115

Lovgivning

  • 1

Magasin fra et spillested med oplysninger om koncerter mv. var reklame

Et magasin fra et spillested indeholdt oplysninger om spillestedets koncerter og rosende omtale af stedet. Da Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at magasinet blev omdelt som led i spillestedets virksomhed med henblik på at fremme afsætningen, kunne magasinet kun omdeles til husstande, der ikke var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.

Et spillested, som også er et ungdomskulturhus og studenterhus, ønskede Forbrugerombudsmandens stillingtagen til, om et magasin, som blev udgivet af spillestedet, kunne godkendes som en gratisavis/et skrift, der efter Forbrugerombudsmandens retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn lovligt kan omdeles til husstande, som er tilmeldt ”Reklamer – Nej tak”.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at spillestedet var omfattet af markedsføringsloven, da det udbød varer og tjenesteydelser på markedet. Desuden var magasinet i sig selv en erhvervsmæssig aktivitet omfattet af markedsføringsloven, da det blev udgivet i erhvervsøjemed, uanset om magasinet gav en fortjeneste.

Da magasinet blev omdelt omkostningsfrit for modtagerne og uden påført navn til modtagerne, var det omfattet af Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

Magasinet omhandlede spillestedets erhvervsmæssige aktiviteter. Ca. 50 % af magasinet indeholdte oplysninger om koncerter, som blev udbudt af spillestedet. Derimod indeholdt magasinet ikke information om koncerter, som blev udbudt af andre spillesteder. Forbrugerombudsmanden vurderede, at magasinet blev udgivet som led i spillestedets virksomhed med henblik på at fremme afsætningen af spillestedets ydelser.

På den baggrund kunne spillestedet ikke lovligt omdele folderen til husstande, som var tilmeldt en af de to ”Nej-tak”-ordninger.