Afgørelse

Sagsnummer
24/02997

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6
  • 13
  • 20

En virksomhed kunne lovligt anvende udsagnene ”I am organic on the inside, recycled plastic* on the outside!” efterfulgt af udsagnet “*This cup is made from 55% recycled PET (RPET)” på en plastikkop.

En virksomhed kunne lovligt anvende udsagnet ”I am organic on the inside, recycled plastic* on the outside!” efterfulgt af udsagnet “*This cup is made from 55% recycled PET (RPET)” på en plastikkop, såfremt virksomheden kunne dokumentere dette. Virksomheden kunne ikke lovligt anvende udsagnet ”Made of recycled PET plastic”.

En virksomhed anmodede Forbrugerombudsmanden om at vurdere lovligheden af at benytte udsagnet ”I am organic on the inside, recycled plastic* on the outside!” efterfulgt af udsagnet ”*This cup is made from 55 % recycled PET (RPET)” i markedsføringen af en plastikkop. Virksomheden anmodede desuden Forbrugerombudsmanden om at vurdere lovligheden af at anvende udsagnet ”Made of recycled PET plastic”.

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at de lovligt kunne anvende udsagnet ”I am organic on the inside, recycled plastic* on the outside!” efterfulgt af udsagnet “*This cup is made from 55% recycled PET (RPET)”, såfremt virksomheden kunne dokumentere dette.

Forbrugerombudsmanden lagde i sin vurdering vægt på, at udsagnene fremgik i umiddelbar nærhed af hinanden, således at udsagnene blev læst i sammenhæng, samt at skriftstørrelsen og fremhævningen af udsagnene ikke adskilte sig væsentligt fra hinanden.

Desuden lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at udsagnet “*This cup is made from 55% recycled PET (RPET)” var konkret formuleret og at markedsføringen havde et neutralt helhedsindtryk.

For så vidt angik udsagnet ”Made of recycled PET plastic”, vurderede Forbrugerombudsmanden at virksomheden ikke lovligt kunne anvende dette.

Forbrugerombudsmanden lagde i sin vurdering vægt på, at forbrugeren forstår udsagnet som en oplysning om, at plastikkoppen er lavet udelukkende – eller som minimum 95 % – af genanvendt plastik. Desuden lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at udsagnet ”Made of recycled PET plastic” ikke stod i umiddelbar nærhed af en præcisering af, hvor stor en andel af koppen, der var lavet af genanvendt plastik, og at forbrugeren var nødsaget til at dreje kroppen for at få oplyst det præcise procenttal.

Slutteligt anførte Forbrugerombudsmanden, at man kun kan anvende udsagnet ”genanvendt”, såfremt der er tale om post-forbruger affald, og ikke hvis der er tale om pre-forbruger affald, da anvendelse af dette affald er udtryk for optimering af virksomhedens produktion.

Forbrugerombudsmanden henviste til vildledningsbestemmelserne i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, og dokumentationskravet i § 13. Forbrugerombudsmanden henviste desuden til markedsføringslovens § 20, stk. 1. Slutteligt henviste Forbrugerombudsmanden til sin vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. samt til sin kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring.