Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/02992

Lovgivning

  • 3

Virksomhed stopper ”grøn” markedsføring

En virksomhed markedsførte et benzinprodukt ved brug af miljømæssige påstande og andre virkemidler. Forbrugerombudsmanden udtalte bl.a., at virkemidler, som fx blomster, græs, grønne farver og lignende, ikke må anvendes i markedsføringen, såfremt en miljøgevinst ikke kan dokumenteres på et sikkert og korrekt grundlag.

Herunder en tv-reklame, hvor der bl.a. voksede græs ud på en bil, der bliver tanket op med brændstofproduktet, og som efterfølgende kører væk med et spor af blomster fulgt af sloganet: ”5% mindre CO2. Samme pris – bedre for miljøet”.

Miljøorganisationen mente ikke, at virksomheden kunne dokumentere den miljømæssige gevinst, som der blev givet udtryk for i markedsføringen, bl.a. fordi organisationen ikke mente, at virksomheden kunne dokumentere, hvorfra bioethanolen i benzinproduktet stammede.

Efter at have indhentet en udtalelse fra Energistyrelsen, kunne Forbrugerombudsmanden konstatere, at den potentielle miljøgevinst ved at erstatte benzin med bioethanol består i en nedsættelse af udslippet af drivhusgasser. Vurderet ud fra en livscyklus-analyse varierer denne effekt imidlertid betragteligt alt efter bioethanolens oprindelse og produktionsmåde. Hertil er sådanne livscyklus-analyser baseret på en lang række usikre forudsætninger, hvorfor forskellige livscyklus-analyser kan nå til forskellige resultater, og i det hele er beregningsmetoden genstand for stor diskussion.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en virksomhed tillige må tage hensyn til dokumentation, der peger i den modsatte retning i vurderingen af, om dokumentationsgrundlaget for de i markedsføringen benyttede påstande er tilstrækkeligt. Såfremt der er betydelig uenighed eller tvivl inden for sagkundskaben på et område, må virksomheden afstå fra at benytte sig af de pågældende udsagn i markedsføringen.

Forbrugerombudsmanden skrev til virksomheden, at det ikke er tilladt at anvende vildledende eller urigtige angivelser i markedsføringen. Endvidere skal rigtigheden af angivelser om faktiske forhold kunne dokumenteres. Udsagnene skal være korrekte, de må ikke være vildledende, og de må ikke overdrives.

Endvidere skrev Forbrugerombudsmanden til virksomheden, at virkemidler, som fx blomster, græs, grønne farver og lignende, utvivlsomt vil give forbrugeren opfattelsen af, at der er tale om et produkt, der ikke er skadeligt for miljøet. Derfor må sådanne virkemidler ikke anvendes i markedsføringen, såfremt en miljøgevinst ikke kan dokumenteres på et sikkert og korrekt grundlag.

Forbrugerombudsmanden bad derfor virksomheden om at gennemgå og ændre alt markedsføringsmateriale (brochurer, plakater, hjemmesiden, m.v.) med henblik på at foretage de fornødne ændringer. Endvidere oplyste forbrugerombudsmanden, at han gik ud fra, at tv-reklamen for brændstofproduktet ikke ville blive vist fremover.

Virksomheden skrev herefter til Forbrugerombudsmanden, at virksomheden benyttede brasiliansk ethanol i brændstofproduktet i Danmark, og at de ville undlade at anvende miljømæssige udsagn i markedsføringen af brændstofproduktet for indeværende.