Afgørelse

Sagsnummer
21/02919

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for brug af betegnelsen ”hybrid” om mild-hybridbiler samt udsagnet ”Mere sikker og miljøbevidst end nogensinde”

Det var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, at en bilimportør markedsførte mild-hybridbiler som ”hybrid”, samt at en specifik bilmodel blev markedsført med udsagnet ”Mere sikker og miljøbevidst end nogensinde”.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger over en virksomheds markedsføring af næsten alle dens bilmodeller, der var såkaldte mild-hybridbiler, som ”hybrid”. I forbindelse med klagen blev Forbrugerombudsmanden opmærksom på, at virksomheden benyttede udsagnet ”Mere sikker og miljøbevidst end nogensinde” i markedsføringen af en specifik mild-hybrid bilmodel.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugeren ikke kender mild-hybridbiler og forstår en ”hybrid” som en bil, der kan drives dels af elektricitet alene og dels af fossilt brændstof alene. Virksomhedens mild-hybridbiler kunne alene køre på elektricitet i kombination med fossilt brændstof. Det var derfor vildledende at bruge betegnelsen ”hybrid” om en mild-hybridbil, og det kunne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke føre til et andet resultat, at mild-hybridbilen var typegodkendt som hybridbil (NOVC-HEV). Forbrugerombudsmanden henviste til, at det følger af markedsføringslovens § 5, stk. 1, at et udsagn godt kan være vildledende, selvom det er faktuelt korrekt.

Videre var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnet ”Mere sikker og miljøbevidst end nogensinde” om en specifik mild-hybrid bilmodel var egnet til at bestyrke forbrugerens opfattelse af, at bilen kunne drives dels af elektricitet alene og dels af fossilt brændstof alene. Dette, sammenholdt med det faktum at den markedsførte bilmodels CO2-udledning og brændstoføkonomi ikke var forbedret markant, samt at der var andre biler, der havde en bedre brændstoføkonomi og mindre CO2-udledning, medførte, at udsagnet var vildledende, idet det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udsagnet gav forbrugeren et fejlagtigt indtryk af bilens miljøbelastning.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8, over for virksomheden.