Afgørelse

Sagsnummer
22/03857

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for brug af miljø- og bæredygtighedsudsagn

Det var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringsloven, at en virksomhed markedsførte legetøj med udsagn om bæredygtighed og miljøvenlighed uden at kunne dokumentere dette.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på, at en virksomhed inden for detailhandel benyttede miljø- og bæredygtighedsudsagn, såsom ”bæredygtigt legetøj”, ”populære bæredygtige brands” og ”skån miljøet, og pas på dit barns sundhed. Vælg bæredygtigt legetøj, så du bidrager til en legetøjsproduktion, der er miljøvenlig og etisk forsvarlig. Vær med til at sikre sine børns fremtid på en ren klode – køb bæredygtigt legetøj” i deres markedsføring af legetøj på virksomhedens hjemmeside.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at bæredygtighedsudsagnene gav forbrugerne det indtryk, at legetøjet var bæredygtigt, samt at miljøudsagnene gav forbrugerne det indtryk, at legetøjet var væsentligt bedre for miljøet end tilsvarende produkter.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det forhold, at legetøjet efter virksomhedens oplysninger var produceret af træ, var kemikaliefrit, økologisk og/eller certificeret ikke kunne begrunde, at legetøjet blev markedsført som bæredygtigt henholdsvis miljøvenligt.

Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor vildledningsbestemmelsen i markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8, over for virksomheden, der – inden Forbrugerombudsmandens henvendelse – var ophørt med at anvende de pågældende udsagn.