Afgørelse

Sagsnummer
22/03857

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Indskærpelse af vildledningsforbuddet for brug af miljø- og bæredygtighedsudsagn

Det var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringsloven, at en virksomhed markedsførte legetøj med udsagn om bæredygtighed og miljøvenlighed uden at kunne dokumentere dette.